Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vindkraft

Vindkraft er en av de raskest voksende energikildene i verden. Statkraft har bygget ut landbasert vindkraft i rundt 20 år, og er den ledende produsenten av vindkraft i Nord-Europa.

Mennesker har utnyttet vindkraftens muligheter i tusener av år, fra de aller første seilbåtene til ventilasjonssystemer med opprinnelse 300 år før vår tidsregning. Det er en fornybar og utslippsfri energikilde som passer svært godt til storskala kraftproduksjon. Vindkraft vil spille en stadig større rolle på veien mot en karbonfri fremtid.

Nøkkeltall om vindkraft

  • 65
    Antall vindparker
  • 4,8 TWh
    Total produksjon
  • 2 383 MW
    Installert effekt

En energikilde i vekst

Kostnadene tilknyttet vindkraft har falt betydelig de siste årene, og i store deler av verden er det allerede rimeligere å bygge nye vindkraftverk enn det er å etablere nye kull- og gasskraftverk. Den teknologiske utviklingen har gjort vindturbiner mer effektive og robuste. De produserer mer energi, krever mindre vedlikehold og har lengre levetid.
Vindturbiner i solnedgang
Foto: Statkraft

Våre ambisjoner

Vi skal være en ledende aktør i det grønne skiftet. For å møte den økte etterspørselen etter fornybare energiløsninger, mobiliserer vi nå kraftig for å bli en ledende utvikler av sol- og vindkraftprosjekter. Statkraft har en ambisjon mot 2025 om å årlig utvikle ~2.5-3 GW ny sol- og vindkraft.

Les mer om våre strategiske ambisjoner

Person på toppen av vindturbin
Foto: Torbjörn Bergkvist

Service på Stamåsen vindpark i Sverige.

Hvordan fungerer vindkraft

Vindturbiner produserer elektrisitet ved å omdanne kinetisk energi, eller bevegelsesenergi, fra vinden om til elektrisk energi. Vingene på en vindturbin fanger opp vindens bevegelsesenergi og overfører kraften via en drivaksel til generatoren i maskinhuset (også kalt nacellen). Vingebladene kan dreies og tilpasses vindretning og -styrke for best mulig utnyttelse av vindressursen, enten vinden blåser mye eller lite. Vindturbiner plasseres gjerne på fjelltopper eller i kystområder hvor det er mye og stabil tilgang på vind.

Hvordan vindkraft fungerer

Lær mer om vindparkene våre

Statkraft har vindparker i Norge, Sverige, Brasil og Storbritannia. Du kan lære mer om vindparkene våre rundt om i verden ved å utforske kartet under.