Vindkraft

Vindkraft er en av de raskest voksende energikildene i verden. Statkraft har bygget ut landbasert vindkraft i rundt 20 år, og er den ledende produsenten av vindkraft i Nord-Europa.

Mennesker har utnyttet vindkraftens muligheter i tusener av år, fra de aller første seilbåtene til ventilasjonssystemer med opprinnelse 300 år før vår tidsregning. Det er en fornybar og utslippsfri energikilde som passer svært godt til storskala kraftproduksjon. Vindkraft vil spille en stadig større rolle på veien mot en karbonfri fremtid.

Nøkkeltall om vindkraft

  • 63
    Antall vindparker
  • 3,9 TWh
    Total produksjon
  • 1 773 MW
    Installert effekt

En energikilde i vekst

Kostnadene tilknyttet vindkraft har falt betydelig de siste årene, og i store deler av verden er det allerede rimeligere å bygge nye vindkraftverk enn det er å etablere nye kull- og gasskraftverk. Den teknologiske utviklingen har gjort vindturbiner mer effektive og robuste. De produserer mer energi, krever mindre vedlikehold og har lengre levetid.
Vindturbiner i solnedgang
Foto: Statkraft

Våre ambisjoner

Statkraft er godt posisjonert for å skape verdi gjennom å bidra til framtidens nullutslippssamfunn. Når vi nå ser mot 2030, er ambisjonene våre høyere enn noen gang – med betydelig høyere vekstambisjoner på tvers av geografier og teknologier. 
 

Les mer om våre strategiske ambisjoner

Person på toppen av vindturbin
Foto: Torbjörn Bergkvist

Service på Stamåsen vindpark i Sverige.

Hvordan fungerer vindkraft

Vindturbiner produserer elektrisitet ved å omdanne kinetisk energi, eller bevegelsesenergi, fra vinden om til elektrisk energi. Vingene på en vindturbin fanger opp vindens bevegelsesenergi og overfører kraften via en drivaksel til generatoren i maskinhuset (også kalt nacellen). Vingebladene kan dreies og tilpasses vindretning og -styrke for best mulig utnyttelse av vindressursen, enten vinden blåser mye eller lite. Vindturbiner plasseres gjerne på fjelltopper eller i kystområder hvor det er mye og stabil tilgang på vind.

Hvordan vindkraft fungerer

Lær mer om vindparkene våre

Statkraft har vindparker i Norge, Sverige, Brasil og Storbritannia. Du kan lære mer om vindparkene våre rundt om i verden ved å utforske kartet under.