Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Grytten vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Grytten kraftverk ligger ved foten av fjellet Romsdalshorn i Rauma kommune i Møre og Romsdal.

  • 1975
    Første driftsår
  • 144 MW
    Installert effekt
  • 547,7 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket henter vann fra Mardalsfossen, et av Norges høyeste og mest kjente fossefall. Kraftverket får også driftsvann fra Olaskarsvatnet, Fetjavatnet, Mongevatnet via Monge pumpestasjon, Grøttavatnet, Rangåvatnet og Nedre Mardalsvatnet via Mardal pumpestasjon, samt fra Fossafjelltjønna.

Ved hjelp av tekniske innretninger og pumpeanordninger får Mardalsfossen en minstevannføring på fra 2,0 til 2,5 kubikkmeter i sekundet i deler av sommersesongen.

 

Portalen til Grytten kraftverk.
Inngangsportalen til Grytten vannkraftverk. (Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

 

Hovedinntaket Grøttavatnet er regulert mellom 979,9 og 930 meter over havet.

Deler av nedbørsfeltet for kraftverket ligger i Nesset kommune. Det overføres også vann fra Eikesdalsvassdraget. Dette vannet, sammen med resten av vannet fra kraftverket, føres til utløpet i elven Rauma.

Største brutto fallhøyde for tilløpet til kraftverket er 964 meter.

 

Grytten kraftverk.
Grytten vannkraftverk har en turbin, av typen Pelton. (Foto: Statkraft)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 88 %
Tafjord Kraft 12 %

 

Utforsk virksomheten vår i Norge