Risikostyring

God håndtering av risiko er avgjørende for verdiskapingen og risikostyring er integrert i måten Statkrafts virksomhet ledes på.

De viktigste risikoene våre er knyttet til markedsoperasjoner, finansforvaltning, prosjektgjennomføring, driftsaktiviteter og rammebetingelser. Veksten internasjonalt bidrar til økt prosjektrisiko, både i konsept- og gjennomføringsfasen. Internkontroll står sentralt i risikostyringen.