Eierstyring og selskapsledelse

Redegjørelsen vår for eierstyring og selskapsledelse tydeliggjør rolledelingen mellom den norske stat som eier, styret og ledelsen i selskapet.

Statkraft følger norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, men med avvik som følge av at selskapet ikke er børsnotert, har staten som eneeier og begrensninger i selskapets vedtekter. Statkraft forholder seg i tillegg til statens ti prinsipper for godt eierskap.

Relatert innhold

 • Vedtekter

  Les vedtektene for Statkraft AS.

  Les mer

 • Utbytte

  Les mer om utbyttepraksisen vår.

  Les mer

 • Risikostyring

  Les mer om risikostyringen vår.

  Les mer

 • Lederlønn

  Les mer om lederlønn.

  Les mer

Mennesker som sitter på en sofa
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Organisasjonen vår

Statkraft er organisert i fire forretningsområder og to stabsområder. Gå til organisasjonssidene for å lese mer om organisasjonen vår, styret og konsernledelsen.

Les mer