Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Eierstyring og selskapsledelse

Redegjørelsen vår for eierstyring og selskapsledelse tydeliggjør rolledelingen mellom den norske stat som eier, styret og ledelsen i selskapet.

Statkraft følger norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, men med avvik som følge av at selskapet ikke er børsnotert, har staten som eneeier og begrensninger i selskapets vedtekter. Statkraft forholder seg i tillegg til statens ti prinsipper for godt eierskap.

Relatert innhold

 • Vedtekter

  Les vedtektene for Statkraft AS.

  Les mer

 • Utbytte

  Les mer om utbyttepraksisen vår.

  Les mer

 • Risikostyring

  Les mer om risikostyringen vår.

  Les mer

 • Lederlønn

  Les mer om lederlønn.

  Les mer

Mennesker som sitter på en sofa
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Organisasjonen vår

Statkraft er organisert i fire forretningsområder og to stabsområder. Gå til organisasjonssidene for å lese mer om organisasjonen vår, styret og konsernledelsen.

Les mer