Vår visjon, verdier og prinsipper

Virksomheten vår er kontinuerlig i utvikling, men våre tre verdier står fast. De definerer vår kultur og er kjernen i alt vi gjør. De forener oss på tvers av land, forretningsområder og teknologier.

Vår visjon

 

Vi fornyer verden med ren energi.


Våre verdier

 

Vi er ansvarlige

Vi tar hensyn og er oppmerksomme på hvordan vårt arbeid påvirker kollegaer, kunder, samfunnet og miljøet rundt oss.

Vi utvikler oss sammen

Vi er ett Statkraft. Vi deler vår kompetanse, annerkjenner verdien av mangfold og lærer av enhver situasjon.

Vi gjør en forskjell

Vi tar imot utfordringer, fokuserer på det viktigste og leverer løsninger som driver positiv endring.

 

Våre prinsipper

Levereglene våre (Code of Conduct) forklarer hvordan verdiene skal veiledende beslutningene våre. Levereglene hjelper oss til å handle på en bærekraftig, etisk og samfunnsansvarlig måte, og til å overholde alle gjeldende juridiske krav uansett hvor vi opererer.

Våre leveregler gjelder alle selskaper i Statkraft-konsernet og alle dem som jobber for og med oss.