Vår visjon, verdier og prinsipper

Virksomheten vår er kontinuerlig i utvikling, men våre tre verdier står fast. De definerer vår kultur og er kjernen i alt vi gjør. De forener oss på tvers av land, forretningsområder og teknologier.

Vår visjon

Vi leverer ren energi


Våre verdier

  • Kompetent: Vi bruker kunnskap og erfaring til å oppnå ambisiøse mål og vinne anerkjennelse som en ledende aktør.
  • Ansvarlig: Vi skaper verdier samtidig som vi viser omsorg for ansatte, kunder, miljøet og samfunnet generelt.
  • Nyskapende: Vi tenker kreativt, identifiserer muligheter og utvikler effektive løsninger.

 

Våre prinsipper

Levereglene våre (Code of Conduct) forklarer hvordan verdiene skal veiledende beslutningene våre. Levereglene hjelper oss til å handle på en bærekraftig, etisk og samfunnsansvarlig måte, og til å overholde alle gjeldende juridiske krav uansett hvor vi opererer.

Våre leveregler gjelder alle selskaper i Statkraft-konsernet og alle dem som jobber for og med oss.