Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Bevissthets- og kulturbygging

Et grunnleggende element i compliance-programmet vårt er den løpende innsatsen for å bygge god bevissthet og en sterk kultur.

Vi har utviklet en rekke programmer for å bygge bevissthet og kultur rundt selskapets forretningsetikk. Vi har også utarbeidet ulike læringsprodukter, både digitale og skriftlige.

Et mål har vært å finne måter å presentere kompliserte temaer på, slik at de viktigste etiske reglene lett blir forstått og husket. Et eksempel er den brukervennlige lommeguiden av Hurtigveiledere for forretningsetikk som gir en nøkkelveiledning for ansatte. Lommeguiden inneholder også en klar uttalelse fra konsernledelsen om dens forventninger og ambisjoner på dette området. Vi har også utviklet videomateriale til intern bruk – slik som den som vises her.

Bra for samfunnet og bra for business