Bevissthets- og kulturbygging

Et grunnleggende element i compliance-programmet vårt er den løpende innsatsen for å bygge god bevissthet og en sterk kultur.

Vi har utviklet en rekke programmer for å bygge bevissthet og kultur rundt selskapets forretningsetikk. Vi har også utarbeidet ulike læringsprodukter, både digitale og skriftlige.

Et mål har vært å finne måter å presentere kompliserte temaer på, slik at de viktigste etiske reglene lett blir forstått og husket. Et eksempel er den brukervennlige lommeguiden av Hurtigveiledere for forretningsetikk som gir en nøkkelveiledning for ansatte. Lommeguiden inneholder også en klar uttalelse fra konsernledelsen om dens forventninger og ambisjoner på dette området. Vi har også utviklet videomateriale til intern bruk – slik som den som vises her.

Bra for samfunnet og bra for business