Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hitra vindpark

Norge / Vindkraft / Kraftverk

Hitra vindpark ligger på øya Hitra i Trøndelag fylke.

  • 2004
    Første driftsår
  • 55 MW
    Installert effekt
  • 156 GWh
    Årlig produksjon

Vindparken ble åpnet i 2004 og omfatter 24 vindturbiner, hver med installert effekt på 2,3 MW. Det gir Hitra vindpark en samlet installert effekt på 55 MW og en midlere årsproduksjon på 156 GWh.

Vindparken har blitt utvidet gjennom prosjektet Hitra 2, der byggingen startet i 2018. Hitra 2 vindpark består av 26 turbiner og har en samlet installert effekt på 93,6 MW. Anlegget inngår i prosjektet Fosen Vind, der Statkraft har en eierandel på 52 prosent.

Les mer om prosjektet Fosen Vind her.

Fra Hitra vindpark
Fra Hitra vindpark. (Foto: Statkraft)

 

Fra Hitra vindpark
Fra Hitra vindpark (Foto: Statkraft)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge