Innset vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Innset kraftverk ligger om lag 32 kilometer fra Setermoen i Bardu kommune i Troms og Finnmark fylke.

  • 1960
    Første driftsår
  • 91 MW
    Installert effekt
  • 438,3 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket har to Francis-turbiner som produserer kraft fra en fallhøyde på 188 meter.

Altevatn er felles reguleringsmagasin for Innset, Straumsmo og Bardufoss kraftverker. Med et naturlig nedbørsfelt på 1 234 kvadratkilometer er Altevatn et av landets største magasiner.

Innset kraftverks portalbygg og turbinhjul med jubileumsplakett. (Foto: Erling Nystad)

 

Innset maskinsal.
Innset maskinsal. (Foto: Erling Nystad)

 

Selskap Eierandel
Stakraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge