Svorka vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Svorka kraftverk ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal.

 • 1963
  Første driftsår
 • 25 MW
  Installert effekt
 • 111,7 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket utnytter et fall på 260 meter fra inntaksmagasinet Langvatn til elven Bævra. Vannføringen i elven Svorka reguleres av kraftverksdriften.

Inntaksmagasinet Langvatn reguleres mellom 274 og 276 meter over havet. Det overføres også vann fra Bævervatn, som reguleres mellom 343 og 333 meter over havet. I tillegg reguleres Solåsvatnet og Geitøyvatnet mellom 336 og 331 meter over havet og Andersvatnet mellom 305 og 294 meter over havet.

Svorka kraftverk er bygd ute i terrenget, er ubemannet og har en Francis-turbin. 

Statkraft er driftsansvarlig for kraftverket og deleier sammen med Svorka Energi AS.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 50 %
Svorka Energi 50 %
 • Foran Svorka kraftverk i Surnadal.
  Svorka
  Jostein Bruset

  Foran Svorka kraftverk i Surnadal.

 • Maskinsalen på Svorka.
  Svorka
  Jostein Bruset

  Maskinsalen på Svorka.

 • Foran Svorka kraftverk i Surnadal.
  Svorka
  Jostein Bruset

  Foran Svorka kraftverk i Surnadal.

Utforsk virksomheten vår i Norge