Jump to content Jump to navigation Jump to search

Gjeldsfinansiering

Statkraft er ikke børsnotert og finansieres gjennom egen virksomhet, supplert med eksterne lån.

Statkraft AS har et EMTN-program registrert på London Stock Exchange, med standard dokumentasjon for all finansiering. Nye obligasjoner noteres primært i Oslo eller London.

Statkraft AS er morselskap i konsernet. Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som igjen er eid 100 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet. Statkraft AS er utsteder av lån tatt opp fra og med 1. januar 2003.Relatert innhold

Kontakt oss