Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Gjeldsfinansiering

Statkraft er ikke børsnotert og finansieres gjennom egen virksomhet, supplert med eksterne lån.

Statkraft AS har et EMTN-program registrert på Irish Stock Exchange plc (Euronext Dublin), med standard dokumentasjon for all finansiering. Nye obligasjoner noteres primært i Oslo eller Dublin.

Statkraft AS er morselskap i konsernet. Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som igjen er eid 100 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet. Statkraft AS er utsteder av lån tatt opp fra og med 1. januar 2003.Relatert innhold