Elbillading

Statkraft har produsert fornybar energi siden 1895. I dag bidrar den til å lade elbiler.

Elektrifisering er et av de viktigste stegene mot et lavutslippssamfunn og vil bidra til betydelige utslippskutt innen bygg, industri og transport. Innen 2050 vil alle nye personbiler i Europa være elektriske*. Kraften til den massive elektrifiseringen vi står overfor, bør komme fra fornybare kilder.

Statkraft er Europas største leverandør av elektrisk kraft fra fornybare kilder, og vi har ambisjoner om å øke produksjonen og være en aktiv bidragsyter til en bærekraftig fremtid.

Statkrafts ladevirksomhet vil samles under merkevaren Mer i første kvartal 2021. Mer vil gjøre valget om elektrisk og bærekraftig transport enkelt og tilgjengelig for europeiske elbileiere gjennom innovative løsninger og kundeopplevelser.

*Kilde: Statkrafts Lavutslippsscenario 2020

Klikk på logoen under for å lære mer om Mer:

Mer_Logo_Norwegian_600x235.jpg

Relatert innhold