Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Elbillading

Statkraft har produsert fornybar energi siden 1895. I dag bidrar den til å lade elbiler.

Elektrifisering er et av de viktigste stegene mot et lavutslippssamfunn og vil bidra til betydelige utslippskutt innen bygg, industri og transport. Innen 2050 vil alle nye personbiler i Europa være elektriske*. Kraften til den massive elektrifiseringen vi står overfor, bør komme fra fornybare kilder.

Statkraft er Europas største leverandør av elektrisk kraft fra fornybare kilder, og vi har ambisjoner om å øke produksjonen og være en aktiv bidragsyter til en bærekraftig fremtid.

Statkrafts ladevirksomhet vil samles under merkevaren Mer i første kvartal 2021. Mer vil gjøre valget om elektrisk og bærekraftig transport enkelt og tilgjengelig for europeiske elbileiere gjennom innovative løsninger og kundeopplevelser.

*Kilde: Statkrafts Lavutslippsscenario 2020

Klikk på logoen under for å lære mer om Mer:

Mer_Logo_Norwegian_600x235.jpg

Relatert innhold