Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Trollheim vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Trollheim kraftverk ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal.

  • 1968
    Første driftsår
  • 130 MW
    Installert effekt
  • 851,1 GWh
    Årlig produksjon

Tilløpene fra Surnas sideelver samles i Folldalen, der det er etablert to «kunstige» magasiner; Gråsjø og Follsjø.

Portalbygget til Trollheim kraftverk.
Portalbygg og verksted ligger like ved riksveien i Surnadalen. (Foto: Jostein Bruset)

Trollheim kraftverk utnytter fallet på 402 meter fra Follsjøen, som er regulert mellom 420 og 375 meter. Driftsvannet ledes ut i Surna etter produksjonen i kraftverket.

Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin.

Maskinsal med aggregattopp.
Maskinsalen med generatortoppen synlig. (Foto: Jostein Bruset)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

 

Utforsk virksomheten vår i Norge