Trollheim vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Trollheim kraftverk ligger i Surnadal kommune i Møre og Romsdal.

  • 1968
    Første driftsår
  • 130 MW
    Installert effekt
  • 851,1 GWh
    Årlig produksjon

Tilløpene fra Surnas sideelver samles i Folldalen, der det er etablert to «kunstige» magasiner; Gråsjø og Follsjø.

Portalbygget til Trollheim kraftverk.
Portalbygg og verksted ligger like ved riksveien i Surnadalen. (Foto: Jostein Bruset)

Trollheim kraftverk utnytter fallet på 402 meter fra Follsjøen, som er regulert mellom 420 og 375 meter. Driftsvannet ledes ut i Surna etter produksjonen i kraftverket.

Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin.

Maskinsal med aggregattopp.
Maskinsalen med generatortoppen synlig. (Foto: Jostein Bruset)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

 

Utforsk virksomheten vår i Norge