Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hybridarbeid og fleksibilitet på arbeidsplassen

Koronapandemien har siden mars 2020 endret hvordan mange av oss samarbeider med kollegaer, team og ledere, og hva vi verdsetter når det gjelder å finne balansen mellom arbeid og privatliv. Fleksibilitet på arbeidsplassen har ikke bare blitt en forventning, men er en integrert del av arbeids- og samhandlingsmåten i Statkraft.

I Statkraft vurderer vi fleksible arbeidsmåter med mulighet for fjernarbeid og hjemmekontor som noe som kan utnyttes til å øke kvalitet, produktivitet og engasjement.

Anvendt på riktig måte kan "hybridarbeid" og mer fleksibilitet forbedre samarbeid, inkludering og balanse mellom arbeid og privatliv. Samtidig er vi fortsatt veldig opptatt av kraften som ligger i fysisk tilstedeværelse og samarbeid. Mange interaksjoner og prosesser blir bedre når folk jobber tettere sammen. Fysisk nærhet hjelper oss også til å styrke Statkraft-kulturen og ivareta visse sider ved HMS og psykisk helse.

Basert på erfaringer fra covidpandemien og tilbakemeldinger fra ledere og ansatte har vi valgt en 60/40-tilnærming, det vil si at våre ansatte gjennom en uke kan fjernjobbe inntil 40 prosent fra et annet sted enn den vanlige arbeidsplassen. Avtalen må drøftes mellom teamleder og medarbeider slik at man finner det beste oppsettet for den enkelte og teamet.

Målgruppen for slikt fjernarbeid er hovedsakelig kontorbaserte ansatte i Statkraft, siden det er enkelte roller og stillinger i selskapet som krever fysisk tilstedeværelse for at arbeidet kan utføres på en trygg og god måte.

Vi har snakket med noen medarbeidere om endringene i arbeidslivet i Statkraft: