Høyanger K5 vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Høyanger K5 er et vannkraftverk i Høyanger kommune i Vestland fylke. Dette er to kraftverk i samme fjellhall like ved Høyanger sentrum.

  • 1965
    Første driftsår
  • 106 MW
    Installert effekt
  • 661,6 GWh
    Årlig produksjon

Høyanger K5A utnytter fallet på 597 meter fra Bergsvatn til Sognefjorden. Bergsvatn reguleres mellom 597 og 569 moh. Det hentes også vann fra Mosdalsvatnet, Fossvatnet og Åsvatnet. I tillegg hentes det vann fra en rekke bekkeinntak. Da K5A ble satt på drift, erstattet det Høyanger 1A fra 1918.

Høyanger K5B utnytter fallet på 730 meter fra Nedre Breiddalsvatnet til Sognefjorden.

Vannet utnyttes også i den lokale vannforsyningen.

Høyanger K5 kraftverk
Høyanger K5 kraftverk. (Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge