Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Høyanger K5 vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Høyanger K5 er et vannkraftverk i Høyanger kommune i Vestland fylke. Dette er to kraftverk i samme fjellhall like ved Høyanger sentrum.

  • 1965
    Første driftsår
  • 106 MW
    Installert effekt
  • 661,6 GWh
    Årlig produksjon

Høyanger K5A utnytter fallet på 597 meter fra Bergsvatn til Sognefjorden. Bergsvatn reguleres mellom 597 og 569 moh. Det hentes også vann fra Mosdalsvatnet, Fossvatnet og Åsvatnet. I tillegg hentes det vann fra en rekke bekkeinntak. Da K5A ble satt på drift, erstattet det Høyanger 1A fra 1918.

Høyanger K5B utnytter fallet på 730 meter fra Nedre Breiddalsvatnet til Sognefjorden.

Vannet utnyttes også i den lokale vannforsyningen.

Høyanger K5 kraftverk
Høyanger K5 kraftverk. (Foto: PeltonMan, Wikimedia Commons)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge