Øvre Røssåga vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Røssåga-kraftverkene ligger i Hemnes kommune i Nordland fylke.

  • 1961
    Første driftsår
  • 170 MW
    Installert effekt
  • 963 GWh
    Årlig produksjon

Øvre Røssåga kraftverk utnytter fallet mellom Røssvatnet og Stormyrbassenget, mens Nedre Røssåga kraftverk utnytter fallet mellom Stormyrbassenget og Korgen.

Røssvatnet har et magasinvolum på 2,35 milliarder kubikkmeter og er Norges nest største innsjø i overflateareal.

Utbyggingen av Røssåga-kraftverkene berører kommunene Hemnes, Hattfjelldal og Grane. Utbyggingen var knyttet opp mot driften av Norsk Jernverk i Mo i Rana og aluminiumverk i Mosjøen.

Øvre Røssåga kraftverk
Øvre Røssåga kraftverk portal (Foto: Statkraft)


Øvre Røssåga kraftverk har tre aggregater med Francis-turbiner. Største fallhøyde er 136 meter.

I perioden 2016-2018 er de tre aggregatene i Øvre Røssåga blitt rehabilitert, og en ny parallell utløpstunnel tatt i bruk. Økt effekt og nye tunneler, samt rehabiliteringer, gir en økt produksjon på cirka 200 GWh for Øvre og Nedre Røssåga kraftverker.

Arkitekt Hans Grinde tegnet og deltok i planleggingen av Øvre Røssåga kraftverk.

Røssåga kraftverk maskinsal
Røssåga kraftverk maskinsal (Foto: Statkraft)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge