Tyskland

Statkraft Markets GmbH åpnet kontorer i Düsseldorf i september 1999 med hovedfokus på fornybar energi. Kontoret har utviklet seg til å bli en kontinental hub for kundetilpassede energiløsninger og krafthandel.

I Tyskland har Statkraft siden 2009 drevet ti vannkraftverk (ni elvekraftverk og et pumpekraftverk) og fem gasskraftverk (hvorav to er satt i såkalt kald reserve og et er 50 prosent eid), samt to biomassekraftverk. Driften av kraftverkene blir optimalisert av kraftforsyningsenheten ved kontoret i Düsseldorf.

Med base i Tyskland arbeider over 300 medarbeidere med virksomheter som spenner over 20 land. Kjerneaktivitetene omfatter:

 • handel med elektrisitet og varer
 • å tilby markedsadgang for tredjeparter (Statkraft er største direkte markedsaktør i Tyskland)
 • å finne energiløsninger og levere grønn energi til industrielle forbrukere og leverandører
 • å utvikle prosjekter for vind- og solkraft
 • å utvikle og styre nye forretningsinitiativer, som for eksempel ladestasjoner for elbiler
 • å støtte selskapets forretningsvirksomhet med nøkkelaktiviteter innenfor compliance, IT, finans og kommunikasjon

Statkraft Markets GmbH bidrar aktivt til veksten i fornybar kraft i det tyske markedet, blant annet gjennom å inngå kraftkjøpsavtaler for subsidiefrie vind- og solanlegg etter avslutningen av subsidieordningen EEG.

Vannkraftverk i skumringstiden
Dörverden, Tyskland
Foto: Statkraft

Dörverden vannkraftverk

Fakta

 • 10 vannkraftverk (ni elvekraftverk og et pumpekraftverk
 • 5 gasskraftverk (hvorav to er i "kald reserve" og et er en 50/50 delt eierandel)
 • 2 biomassekraftverk
 • Over 300 ansatte
 • Virksomheter innenfor trading, markedsadgang, energiløsninger og prosjektutvikling

Gå til Statkraft Tysklands nettside

(opens in new tab)
Tyskland landkontor - Düsseldorf
Statkraft Markets GmbH
Faks

+49 211 60 244 199

Adresse

Derendorfer Allee 2a

40476 DüsseldorfRelaterte artikler

Utforsk virksomheten vår i Tyskland