Lærlinger

To lærlinger diskuterer.

Lærlinger utgjør en betydelig del av arbeidskraften i Statkraft. Vi har faktisk som mål at hele 5-10% av fagarbeiderne skal være lærlinger.

Vi er på utkikk etter deg som har Vg2 innenfor elektrofag, teknikk og industriell produksjon. Lærlingplasser finnes over hele landet.

Stillingene lyses ut under: Ledige stillinger

Hva kan du forvente?

  • Praktisk erfaring som en del av Statkrafts daglige virksomhet
  • Du får en faglig ansvarlig som skal følge deg i hele din tid som lærling, og som er ansvarlig for å sikre at lærlingtiden din følger en oppsatt fagplan
  • Du får en fadder
  • Gode betingelser
  • Mulighet for fast jobb etter lærlingtiden

Kvalifikasjoner og motivasjon ligger til grunn for opptak som lærling i Statkraft. Det kreves et godt teoretisk grunnlag. Personlige egenskaper er viktige, og vi vektlegger at lærlingene er ansvarsbevisste og omgjengelige.