Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Skjeggedal vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Skjeggedal er et tidligere vannkraftverk ved Tyssedal i Odda kommune i Vestland fylke.

  • 1986
    Første driftsår
  • -5 MW
    Installert effekt
  • -15 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket ble i 1986 bygget om til pumpestasjon.

Tilløpsrøret til stasjonen er benyttet til pumpesjakt, og maksimal pumpekapasitet er 9 kubikkmeter i sekundet fordelt på to pumper med en maksimal ytelse på 5,3 MW. Årlig forbruk er 18 GWh.

Skjeggedal kraftverk
Skjeggedal kraftverk (Foto: Statkraft)


Fra Skjeggedal pumpestasjon blir vann som har vært brukt i Mågeli kraftverk, pumpet gjennom Bruuns tunnel under Ringedalsdammen og opp i Ringedalsvannet, slik at det derfra kan utnyttes i Oksla kraftverk. Tunnelen har sitt navn etter ingeniøren Nils Henrik Bruun, som i 1897 kjøpte fallrettighetene ved Ringedalsvannet.

Skjeggedal kraftverk
Skjeggedal kraftverk. (Foto: Statkraft)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge