Skjeggedal vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Skjeggedal er et tidligere vannkraftverk ved Tyssedal i Odda kommune i Vestland fylke.

  • 1986
    Første driftsår
  • -5 MW
    Installert effekt
  • -15 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket ble i 1986 bygget om til pumpestasjon.

Tilløpsrøret til stasjonen er benyttet til pumpesjakt, og maksimal pumpekapasitet er 9 kubikkmeter i sekundet fordelt på to pumper med en maksimal ytelse på 5,3 MW. Årlig forbruk er 18 GWh.

Skjeggedal kraftverk
Skjeggedal kraftverk (Foto: Statkraft)


Fra Skjeggedal pumpestasjon blir vann som har vært brukt i Mågeli kraftverk, pumpet gjennom Bruuns tunnel under Ringedalsdammen og opp i Ringedalsvannet, slik at det derfra kan utnyttes i Oksla kraftverk. Tunnelen har sitt navn etter ingeniøren Nils Henrik Bruun, som i 1897 kjøpte fallrettighetene ved Ringedalsvannet.

Skjeggedal kraftverk
Skjeggedal kraftverk. (Foto: Statkraft)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge