Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Mauranger 2

Norge / Vannkraft / Prosjekt

Dette er prosjektsiden for den foreslåtte effektoppgraderingen av Mauranger vannkraftverk, som ligger i Mauranger i Kvinnherad kommune i Vestland fylke. Her finner du informasjon om prosjektet, fremdrift og kontaktinformasjon.

Nøkkeltall

 • Netto (ny) effekt:
  315-630 MW
 • Byggetid
  3-4 år
 • Tidligst mulig ferdigstillelse:
  2029

Om prosjektet

Prosjektet, som også kalles Mauranger 2, ligger i Hardanger, en region med mye industri og stort behov for regulerbar kraft. Den planlagte effektoppgraderingen vil bidra betydelig i et kraftsystem som i tiltagende grad består av ikke-regulerbar kraft. Den installerte effekten økes fra 250 til 880 MW, og vil gi 70-80 GWh ny kraft. 

Mauranger 2 blir Norges fjerde største vannkraftverk, målt i installert effekt.

Prosjektet vil også gi inntekter til vertskommunene og bidra til positive ringvirkninger lokalt. 

Om prosessen 

I år er det 50 år siden Mauranger kraftverk ble satt i drift. Konsesjonen for den nye utbyggingen ble søkt om i 2022, og vil behandles samtidig med en vilkårsrevisjon, hvor miljøforbedringer i vassdraget avveies mot kraftproduksjonen. 

Konsekvensutredningen viser foreløpig at det vil være små konsekvenser for natur og miljø, samtidig som de nye planene også vil bidra til å redusere flomrisikoen.

Prosjektet forutsetter dialog med kommunen og berørte interessenter, samt at det er nok nettkapasitet og kraftbehov i regionen. Planlagt oppstart er i 2026.

Prosjektets fremdriftsplan:

 • 2022

  Konsesjon søkt

 • 2026

  Planlagt oppstart

 • Tidligst ferdigstilling:

  2029

Kontakt oss for mer informasjon:

Man som smiler
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt