Markjelke vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Markjelke pumpekraftverk ligger i Kvinnherad kommune i Vestland fylke

  • 2007
    Første driftsår
  • -0,5 MW
    Installert effekt
  • -4,6 GWh
    Årlig produksjon

Konsesjon på utbygging ble gitt i 2005, og kraftverket med de to pumpene kom i drift sommeren 2007.

Kraftverket er plassert nedstrøms Jukla pumpekraftverk og har Markjelkevatn som magasin.

Markjelke kraftverk
Markjelke kraftverk. (Foto: Geir J. Knutsen)

Stasjonens to pumper blir drevet av motorer på 600 kW, noe som gir en vannføring på 0,4 kubikkmeter i sekundet og løftehøyde på 60-128 meter.

Pumpestasjonen pumper driftsvannet fra Markjelkevatn inn på vannveien nedenfor Jukla kraftverk. Vannet føres på denne måten inn i Svartedalsvatn og Mysevatn, som er inntaksmagasiner for Mauranger kraftverk.

Markjelke kraftverk
Markjelke kraftverk. (Foto: Geir J. Knutsen)
Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 

Utforsk virksomheten vår i Norge