Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States
Nærbilde av flis
Foto: Haakon Nordvik

Biomasse

Vi produserer biomasse med lavt karbonfotavtrykk til oppvarming og strømproduksjon, og skal potensielt også brukes i biodrivstoffproduksjon i fremtiden.

På produksjonstomten vår kan det lagres opp til 150 000 tonn tømmer, i tillegg til 25 000 tonn treflis og bark. Den store lagringsplassen muliggjør lagring av trevirket gjennom en periode på flere måneder, noe som lar materialet tørke naturlig uten å tilføre energi. Dette gjør treflisen vi selger til et produkt med veldig lavt karbonfotavtrykk. Høsten 2018 ble det også lagt om fra dieseldrift til en miljøvennlig elektrisk kutter, samtidig som maskineriet ble bygget inn i en støy- og støvisolerende huggehall.

Tømmeret som brukes i produksjonen er av industrifliskvalitet, og regnes som overskuddsmateriale fra trelastindustrien. Bøyde og smale trestammer, avkapp, skalker og andre rester som ikke kan brukes til produksjon av planker og bord, tørkes og foredles til energiformål. Flere større kraftvarmeanlegg i Danmark bytter ut fossilt kull mot fornybar energi, og bioflis fra Statkraft er en viktig bidragsyter til utslippsreduksjoner i denne sektoren.

Flis
Foto: Eivind Bull-Hansen

Hva vi tilbyr

  • Et biomasseprodukt med lavt karbonfotavtrykk
  • Overgang fra fossile brennstoff til en fornybar energikilde
  • Dokumentert bærekraftig flisproduksjon
Båt fortøyd ved siden av tømmersabel
Tofte, Norge
Foto: Eivind Bull-Hansen

Produksjonstomten vår

I dag er det produksjon av flis som er den mest synlige aktiviteten på det gamle industriområdet på Tofte. Trevirke kommer med fraktebåter og lastebiler fra hele østlandsregionen til Tofte, hvor det er både dypvannskai og godt med lagringsplass der de gamle fabrikkbygningene stod.

 

Den planlagte biodrivstoffproduksjonen på Tofte gjennom Silva Green Fuel vil kreve en sikker forsyning av store mengder tremateriale.  Det er for tiden et godt marked for de aktuelle massekvalitetene, og en godt vedlikeholdt, langsiktig kontakt med tømmerindustrien sikrer at råvarene ikke sendes direkte til eksportmarkedet og blir utilgjengelig for norsk produksjon i fremtiden.

Kran over tømmerstabel
Tofte, Norge
Foto: Eivind Bull-Hansen

Biomasse og bærekraft

Bærekraft i flisproduksjonen vår er kritisk for Statkraft og våre kunder. Statkraft Tofte har PEFC og SBP-sertifiseringer, og gjennomgår årlig revisjon fra en uavhengig tredjepart av interne prosesser og klimagassberegninger for å sikre samsvar med kravene som stilles.

Les mer om bærekraft (kun på engelsk)

Kontakt oss

Hvis du ønsker å vite mer om vårt biomassetilbud, ta kontakt på biomass@statkraft.com.

Relatert innhold