Glomfjord vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Glomfjord kraftverk ligger i Meløy kommune i Nordland.

 • 1920
  Første driftsår
 • 20 MW
  Installert effekt
 • 91,5 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket er bygget over bakken og hadde opprinnelig seks aggregater med vertikale Pelton-turbiner. I dag er bare ett av de opprinnelige aggregatene i drift på grunn av redusert vannføring.

Første byggetrinn av Glomfjord kraftverk med tre aggregater sto ferdig i 1920. De tre siste aggregatene kom i drift først etter andre verdenskrig. Hele utbyggingen var ferdig i 1950.

Som følge av Svartisen-utbyggingen på 1990-tallet falt deler av vannføringen til kraftverket bort. Bare det ene av de seks opprinnelige aggregatene ble bygget om og modernisert og er i drift fortsatt. Tre av de nyeste aggregatene ble demontert og fjernet etter at det ble foretatt en omfattende historisk dokumentasjon av anlegget.

Et nytt miniaggregat er i senere tid installert i Glomfjord maskinsal for å utnytte vannfallet fra det nærliggende Fykanvann.

Under andre verdenskrig, 20. september 1942, ble rørgater og turbinhall ved Glomfjord kraftverk sprengt i en alliert sabotasjeaksjon, «Operasjon Muskedunder», der det lyktes å stanse strømforsyningen, slik at den tyske krigsmakten måtte gi opp sine planer om økt produksjon av aluminium ved fabrikkanleggene i Haugvik. 

Glomfjord kraftanlegg har status som nasjonalt kulturminne. Anlegget er foreslått fredet i Landsverneplan for kulturhistoriske eiendommer i Statkraft.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Glomfjord kraftverk.
  Glomfjord
  Erling Nystad

  Glomfjord kraftverk.

 • Glomfjord kraftverk med utsikt ut Glomfjorden.
  Glomfjord
  Erling Nystad

  Glomfjord kraftverk med utsikt ut Glomfjorden.

 • Bauta til minne om Operasjon Muskedunder
  Glomfjord
  Mikal Sveen

  Bauta til minne om Operasjon Muskedunder

 • Glomfjord kraftverk opprinnelig bygning
  Glomfjord
  Statkraft

  Glomfjord kraftverk opprinnelig bygning

 • Glomfjord kraftverk maskinsal
  Glomfjord
  Statkraft

  Glomfjord kraftverk maskinsal

 • Glomfjord gondolbane
  Glomfjord
  Jimmy Linus

  Glomfjord gondolbane

Utforsk virksomheten vår i Norge