Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Glomfjord vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Glomfjord kraftverk ligger i Meløy kommune i Nordland.

 • 1920
  Første driftsår
 • 20 MW
  Installert effekt
 • 91,5 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket er bygget over bakken og hadde opprinnelig seks aggregater med vertikale Pelton-turbiner. I dag er bare ett av de opprinnelige aggregatene i drift på grunn av redusert vannføring.

Første byggetrinn av Glomfjord kraftverk med tre aggregater sto ferdig i 1920. De tre siste aggregatene kom i drift først etter andre verdenskrig. Hele utbyggingen var ferdig i 1950.

Som følge av Svartisen-utbyggingen på 1990-tallet falt deler av vannføringen til kraftverket bort. Bare det ene av de seks opprinnelige aggregatene ble bygget om og modernisert og er i drift fortsatt. Tre av de nyeste aggregatene ble demontert og fjernet etter at det ble foretatt en omfattende historisk dokumentasjon av anlegget.

Et nytt miniaggregat er i senere tid installert i Glomfjord maskinsal for å utnytte vannfallet fra det nærliggende Fykanvann.

Under andre verdenskrig, 20. september 1942, ble rørgater og turbinhall ved Glomfjord kraftverk sprengt i en alliert sabotasjeaksjon, «Operasjon Muskedunder», der det lyktes å stanse strømforsyningen, slik at den tyske krigsmakten måtte gi opp sine planer om økt produksjon av aluminium ved fabrikkanleggene i Haugvik. 

Glomfjord kraftanlegg har status som nasjonalt kulturminne. Anlegget er foreslått fredet i Landsverneplan for kulturhistoriske eiendommer i Statkraft.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Glomfjord kraftverk.
  Glomfjord
  Erling Nystad

  Glomfjord kraftverk.

 • Glomfjord kraftverk med utsikt ut Glomfjorden.
  Glomfjord
  Erling Nystad

  Glomfjord kraftverk med utsikt ut Glomfjorden.

 • Bauta til minne om Operasjon Muskedunder
  Glomfjord
  Mikal Sveen

  Bauta til minne om Operasjon Muskedunder

 • Glomfjord kraftverk opprinnelig bygning
  Glomfjord
  Statkraft

  Glomfjord kraftverk opprinnelig bygning

 • Glomfjord kraftverk maskinsal
  Glomfjord
  Statkraft

  Glomfjord kraftverk maskinsal

 • Glomfjord gondolbane
  Glomfjord
  Jimmy Linus

  Glomfjord gondolbane

Utforsk virksomheten vår i Norge