Lederlønn i Statkraft

Hvert regnskapsår utarbeider styret en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og innestående lønn og øvrig godtgjørelse til ledende personer som omfattes av disse retningslinjene. Ledende personer er i denne sammenhengen definert som Statkrafts styremedlemmer, konsernsjef og konserndirektører.