Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hylen vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Hylen kraftverk utnytter vannet i Suldalslågen i Suldal kommune i Rogaland fylke.

 • 1980
  Første diftsår
 • 160 MW
  Installert effekt
 • 653,3 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket ble satt i drift i 1981 og utnytter et fall på 68 meter fra Suldalsvatnet til havnivå i Hylsfjorden.

Suldalsvatnet kan reguleres innenfor en nivåforskjell på 1,5 meter. Suldalsvatnet mottar vann fra Kvilldal kraftverk, og det er laget et eget overløp i Hylen kraftverk for å sikre avrenning i tilfelle kraftverket stopper eller ved revisjonsarbeider. Det er installert to Francis-turbiner.

Arkitekt Egil Sorteberg har utformet og tegnet maskinsalen i Hylen kraftverk.

Hylen kraftverk er et av Statkrafts anlegg som er vurdert som bevaringsverdig. Derfor er portalbygget foreslått fredet. I tillegg er flere av kraftverkets fjellrom med i verneplanen.

Statkrafts datterselskap Skagerak Energi har en eierandel i Hylen kraftverk.

Les brosjyre om Ulla-Førre-anlegget

Bra Miljøvalg

Kraftverket er sertifisert for Bra Miljöval. Denne ecolabelen er administrert av Svenska Naturskyddsföreningen og stiller strenge miljøkrav til kraftverket, både med hensyn til miljø, klima, dyr, planter og mennesker.

Logoen til Bra miljöval
Foto: Bra Milöval, Naturskyddsföreningen

 

Selskap Eierandel
Statkraft 71,995 %
Skagerak Energi 1,488 %
Agder Energi 6,012 %
Lyse Energi 17,964 %
SKL 2,541 %
 • Maskinsalen i Hylen kraftverk.
  Hylen
  Erling Nystad

  Maskinsalen

 • Portalbygget til Hylen kraftverk.
  Hylen
  Erling Nystad

  Portalbygget er foreslått fredet i Statkrafts verneplan.

 • Regulatoretasjen på Hylen kraftverkstasjon.
  Hylen
  Erling Nystad

  Fra regulatoretasjen med aggregatets hovedaksling

 • Skilt hvor det står «H.M. Kong Harald og H.K.H Dronning Sonja besøkte Hylen kraftverk 11-6-2001»
  Hylen
  Erling Nystad

  Skilt hvor det står «H.M. Kong Harald og H.K.H Dronning Sonja besøkte Hylen kraftverk 11-6-2001»

Utforsk virksomheten vår i Norge