Energimarked og hedgingtjenester

Vi handler standardiserte og ikke-standardiserte energikontrakter. Vi analyserer de fundamentale driverne bak kraftprisene, handler fornybar kraft og andre relaterte produkter bilateralt og i markedene.

Vindturbin
Roan vindpark i Norge
Foto: Ole Martin Wold

For kraftprodusenter

Vi tilbyr markedstilgang for handel av sikringskontrakter via online handelsskjerm, profilering, områdeprissikring, balansering og fleksibel styring av kraftproduksjon for tredjepartseiere.

Les mer

Skyskraper og trær i solen
Foto: Shutterstock, 702586714. taka1022

For industrien og institusjonelle kunder

Vi tilbyr sikringskontrakter og kraftavtaler:

  • Online handelsskjerm med mulighet for å handle strukturelle kontrakter inklusiv ulike forbruks-/produksjonsprofiler, lokal valuta, områdepriser og odde volum
  • Skreddersydde sikringsstrategier
  • Fysisk leveranse av kraft
  • Opsjoner
  • Spark-, dark- og clean-spreads på tvers av råvareklasser

Les mer

Ta kontakt for mer informasjon:

Nordic Origination
tlf: +4724067000
email: NordicOrigination@statkraft.comRelatert innhold