Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Energimarked og hedgingtjenester

Vi handler standardiserte og ikke-standardiserte energikontrakter. Vi analyserer de fundamentale driverne bak kraftprisene, handler fornybar kraft og andre relaterte produkter bilateralt og i markedene.

Vindturbin
Roan vindpark i Norge
Foto: Ole Martin Wold

For kraftprodusenter

Vi tilbyr markedstilgang for handel av sikringskontrakter via online handelsskjerm, profilering, områdeprissikring, balansering og fleksibel styring av kraftproduksjon for tredjepartseiere.

Les mer

Skyskraper og trær i solen
Foto: Shutterstock, 702586714. taka1022

For industrien og institusjonelle kunder

Vi tilbyr sikringskontrakter og kraftavtaler:

  • Online handelsskjerm med mulighet for å handle strukturelle kontrakter inklusiv ulike forbruks-/produksjonsprofiler, lokal valuta, områdepriser og odde volum
  • Skreddersydde sikringsstrategier
  • Fysisk leveranse av kraft
  • Opsjoner
  • Spark-, dark- og clean-spreads på tvers av råvareklasser

Les mer

Ta kontakt for mer informasjon:

Nordic Origination
tlf: +4724067000
email: NordicOrigination@statkraft.com

Relatert innhold