Jump to content Jump to navigation Jump to search
Mann sittende foran monitor
Foto: Statkraft

Energimarked og hedgingtjenester

Vi handler standardiserte energiprodukter og utvikler skreddersydde hedging-strategier. Vi analyserer driverne bak kraftprisene, utvikler prognoser og kjøper og selger fornybar kraft i markedet.

Vindturbin
Roan vindpark i Norge
Foto: Ole Martin Wold

For kraftprodusenter

Vi tilbyr markedstilgang, profilutjevning og balansering, og fleksibel styring av kraftproduksjon (intradag markedsoptimalisering) for tredjepartseiere som søker å sikre og optimaliserte inntektsstrømmer:

  • Online handelsskjerm med rask og enkel tilgang til finansmarkedet

Les mer

Skyskraper og trær i solen
Foto: Shutterstock, 702586714. taka1022

For industrikunder

Vi tilbyr hedging-strategier og avtaler for industrikunder:

  • Online handelsskjerm med rask og enkel tilgang til finansielle og fysiske markeder
  • Skreddersydde hedging-strategier
  • Fysisk leveranse av kraft
  • Opsjoner
  • Spark, dark and clean spreads også på tvers av råvareklasser
  • Forward- og futureskontrakter

Les mer

Ta kontakt for mer informasjon

profile image
Trygve Sørås
Head of Market Access


Relatert innhold

Kontakt oss