Nedalsfoss vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Nedalsfoss kraftverk ligger i Neavassdraget i Tydal kommune i Trøndelag fylke.

  • 1974
    Første driftsår
  • 27 MW
    Installert effekt
  • 82,2 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin og utnytter et fall på 98 meter fra inntaksmagasinet Falksjøen nedenfor Sylsjøen.

Sylsjøen ligger i sin helhet i Sverige, men for å utnytte fallet ble det bygget en 15 meter høy inntaksdam på norsk side av grensen. Dammen er en betongplatedam som har fritt overløp i hele sin bredde.

Nedalsfoss kraftverk.
Nedalsfoss kraftverk.  (Foto: Mikal Sveen)

Navnet Falksjøen har opprinnelse i at et falkepar hadde tilhold her under hele anleggstiden.

Nedalsfoss kraftverk.
Nedalsfoss kraftverk. (Foto: Mikal Sveen)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge