Pålsbu vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Pålsbu kraftverk ligger rett innunder Pålsbudammen i Nore og Uvdal kommune i Viken fylke.

 • 2007
  Første driftsår
 • 6 MW
  Installert effekt
 • 16,3 GWh
  Årlig produksjon

Anleggsarbeidene startet i februar 2006, og kraftverket ble satt i drift sommeren 2007. Selve kraftverksbygningen er tegnet av arkitektkontoret Manthey Kula.

Kraftverket utnytter et fall på mellom 5 og 10 meter fra vannspeilet i Pålsbufjorden og ned til turbinen i kraftstasjonen. Installert effekt er 6 MW. Årlig middelproduksjon er om lag 22 GWh.

Pålsbudammen er Norges lengste platedam i betong og er 632 meter lang. Denne dammen, sammen med Tunhovddammen, danner hovedmagasinet til Nore I kraftverk. Pålsbudammen sto ferdig i 1946 etter at det ble behov for å utvide magasinkapasiteten til Nore I.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Pålsbu kraftverk
  Pålsbu
  Erling Nystad

  Kraftverket ved Pålsbudammen har en spesiell utforming med yttervegger formet som skovler.

 • Pålsbu kraftverk
  Pålsbu
  Statkraft

  Pålsbu kraftverk

 • Pålsbudammen
  Pålsbu
  Statkraft

  Pålsbudammen

Utforsk virksomheten vår i Norge