Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Silva Green Fuel

Norge / Andre aktiviteter / Andre aktiviteter

Silva Green Fuel ble opprettet i 2015 for å demonstrere teknologi og for å produsere avansert biodrivstoff som vil erstatte fossile brensler.

Silva Green Fuel har bygget et demonstrasjonsanlegg for å teste den valgte produksjonsteknologien. Dette er bygget inne i den gamle lagerhallen på Tofte og sto ferdig i 2022.

Etter en testperiode på to år er det langsiktige ønsket å utnytte verdikjeden for biomasse til å drifte et kommersielt biodrivstoffanlegg. En mulig investeringsbeslutning for et slikt anlegg vil bli fattet i 2025.

 

For mer informasjon: Silva Green Fuel

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
Silva Green Fuel ligger på den gamle industritomten på Tofte i Viken fylke.
Silva
Statkraft

Silva Green Fuel ligger på den gamle industritomten på Tofte i Viken fylke.

Nøkkeltall

  • Demoanlegg for andregenerasjons biodrivstoff
  • Laget av restprodukter fra norsk skogindustri
  • Ligger på Tofte i Viken fylke
  • Testperiode fra 2021 – 2022
  • Kan produsere 4 000 liter biodrivstoff per dag

Utforsk virksomheten vår i Norge