Silva Green Fuel

Norge / Andre aktiviteter / Andre aktiviteter

Silva Green Fuel er et samarbeid mellom Statkraft og Sødra, opprettet i 2015 for å demonstrere teknologi og for å produsere avansert biodrivstoff som vil erstatte fossile brensler.

Silva Green Fuel bygger et demonstrasjonsanlegg for å teste den valgte produksjonsteknologien. Dette vil bli bygget inne i den gamle lagerhallen på Tofte, og det er planlagt at anlegget skal settes i drift i løpet av tredje kvartal 2021.

Etter en testperiode på to år er det langsiktige ønsket å utnytte verdikjeden for biomasse til å drifte et kommersielt biodrivstoffanlegg. Dette anlegget vil kunne være klart tidligst i 2025, og vil i tilfelle utgjøre tyngdepunktet i den fremtidige næringsklyngen Tofte.

 

For mer informasjon: Silva Green Fuel

 

Selskap Eierandel
Statkraft 51 %
Södra 49 %
Silva Green Fuel ligger på den gamle industritomten på Tofte i Viken fylke.
Silva
Statkraft

Silva Green Fuel ligger på den gamle industritomten på Tofte i Viken fylke.

Nøkkeltall

  • Demoanlegg for andregenerasjons biodrivstoff
  • Laget av restprodukter fra norsk skogindustri
  • Ligger på Tofte i Viken fylke
  • Testperiode fra 2021 – 2022
  • Kan produsere 4 000 liter biodrivstoff per dag

Utforsk virksomheten vår i Norge