Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

En trygg og sikker arbeidsplass

Å bygge, drifte og vedlikeholde anlegg og infrastruktur for fornybar kraft kan være et farlig arbeid, som krever de høyeste standarder for helse og sikkerhet. Omsorg for hverandre er grunnleggende i Statkrafts kultur, og vi jobber kontinuerlig mot vårt mål om null skader.

Et trygt, sikkert og sunt arbeidsmiljø er en forutsetning for oss uansett hvor vi er i verden, enten vi jobber med vannkraft i Norge eller solkraftprosjekter i India. Vi er opptatt av å forhindre ulykker og hendelser og av å fremme en arbeidsplass som ikke kan føre til skade på våre egne medarbeidere, samarbeidspartnere eller lokale interessenter.

Målet vårt er at alle skal kunne vende trygt hjem fra jobben for Statkraft, og at sikkerheten blir ivaretatt for alle som er berørt av vår virksomhet. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre og utvide våre programmer og tiltak rundt helse og sikkerhet.

 

Tiltak for å forhindre hendelser

Det er omfattende og komplekse arbeidsoppgaver å sette opp 250 meter høye vindturbiner, installere solcellepaneler over store arealer og vedlikeholde store vannkraftanlegg i avsidesliggende områder. Risiko er forbundet med mye av vårt arbeid. Faremomenter kan oppstå i byggeprosjekter, drift og vedlikeholdsarbeid, så vel som ved vår tilstedeværelse på bestemte geografiske steder, våre reiser og andre forretningsaktiviteter. Dessverre har vi i de senere årene registrert både dødsfall og alvorlige skader i vår virksomhet. Vårt forbedringsprogram, Powered by Care, ble lansert i 2015 og blir kontinuerlig utviklet og forbedret for å styrke vår HMS-kultur og HMS-resultater.

I den globale overgangen til fornybare energisystemer, der prosjekter for fornybar kraft øker i størrelse og antall, ønsker vi å være et forbilde i industrien med våre helse- og sikkerhetsstandarder. En trygg og sunn arbeidsplass er ikke bare viktig for dem som arbeider for og med oss, vi er også overbevist om at helse og sikkerhet er en garanti for vår evne til å skape økonomisk verdi. Vi ønsker å ha kvalifiserte medarbeidere som også er engasjerte og tilfreds med arbeidsplassen.

For å fremme helse og sikkerhet fokuserer vi på å ha en bedriftskultur som er basert på omsorg, åpenhet, klare krav og kontinuerlig forbedring. Dette krever et sterkt engasjement både fra ledere og medarbeidere. 

Forventninger og normer rundt helse og sikkerhet kan variere fra land til land. Vi må derfor ha en sterk bedriftskultur for å sikre lik standard i all virksomhet. Der praksisen ikke er i samsvar med våre standarder og mål, oppfordrer vi ansatte til å identifisere områder som børe forbedres og sette i verk relevante tiltak. Et eksempel er vårt vannkraftprosjekt i Albania, der vi i samarbeid med lokal ledelse har etablert et treningsopplegg for å gi medarbeidere den nødvendige kunnskapen og erfaringen som må til for å sikre en høy sikkerhetsstandard.


Helse og sikkerhet for lokalsamfunnet

Vi har et ansvar for også å beskytte lokalsamfunnene i områdene rundt våre kraftanlegg med tilhørende infrastruktur. Ettersom kraftvirksomhet ofte foregår nært lokalsamfunn og kan være en utfordring for folks følelse av trygghet og velvære, er tiltak som for eksempel sikring av dammer en viktig del av vårt arbeid. Slike tiltak er basert på juridiske og lovmessige krav, men vi har også tett dialog med lokalsamfunn for å sikre at de er klar over sikkerhetsrisikoer som våre operasjonene kan utgjøre, slik at de selv kan gjøre forebyggende tiltak i hverdagen. I Tyrkia samarbeidet vi for eksempel med lokale skoler for å lære barn om hva et vannmagasin er og hvilke faremomenter man skal være oppmerksom på.

Mann underviser klasse med barn
Foto: Alf Berg

Sikkerhet på tidsskjema i Tyrkia.

Livreddende regler

Visse aktiviteter står for de fleste av de alvorlige hendelsene i vårt arbeid. For å redusere risikoen for alvorlige skader og fatale ulykker har vi innført tydelige sikkerhetsregler for spesielle høyrisiko-aktiviteter. I tillegg til slike aktivitetsspesifikke regler har vi grunnprinsipper for sikkert arbeid, som omfatter mange forskjellige situasjoner i vår arbeidsdag.
 • Ikon som representerer kjøring

  Kjøring

  Jeg kjører trygt, bruker bilbeltet og er fokusert.

 • Ikon som illustrerer arbeid i høyden

  Arbeid i høyden

  Jeg bruker personlig fallsikringsutstyr ved arbeid i høyden utenfor beskyttede omgivelser

 • Ikon som illustrerer arbeid med energisatte systemer

  Energisatte systemer

  Jeg påser at energikilder er påviste, kontrollerte og isolerte.

 • Ikon som illustrerer arbeid i lukkede rom

  Lukkede rom

  Jeg påser at atmosfæren er testet, og at en person står vakt før og under entring.

 • Ikon som illustrerer grunnprinsipper for sikkert arbeid

  Grunnprinsipper for sikkert arbeid

  Jeg bryr meg om egen og andres sikkerhet og velvære.

 • Icon illustrating our Life Saving rules for lifting operations

  Lifting operations

  I ensure that no one is in the drop zone of a suspended load

 • Ikon som illustrerer tungt mobilt utstyr

  Tungt mobilt utstyr

  Jeg sørger for at det er trygg avstand mellom personer og utstyr i bevegelse.

 • Ikon som illustrerer grunnarbeider

  Grunnarbeider

  Jeg kontrollerer at arbeidsområdet er sikret mot bevegelser i grunnen, og at det er erklært sikret før entring.

Relatert innhold