Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Nye Kjela dammer

Norge / Vannkraft / Prosjekt

Dette er prosjektsiden for prosjektet Nye Kjela Dammer, et rehabiliteringsprosjekt av to dammene som utgjør Kjela Dammer. Her vil du finne informasjon om prosjektet, fremdrift og kontaktinformasjon.

Om projektet:

Statkraft skal gjennomføre en stor og kostbar rehabilitering av de to dammene som utgjør Kjela dammer og som demmer opp Kjelavatn på Haukelifjell i Vinje kommune. Dagens betongplatedammer, hoveddam og sperredam, tilfredsstiller ikke nye og strengere krav til damsikkerhet og skal derfor erstattes av to nye steinfyllingsdammer. Arbeidet startet i september 2022 og de nye dammene skal stå ferdig i 2026.    

 

Hva skal gjøres?

Hovedarbeidene består av bygging av to steinfyllingsdammer med asfaltkjerne som settes på betongsokkel. Hoveddammen har en lengde på 250 meter og en høyde på 32 meter. Sperredammen har en lengde på 340 meter og en høyde på 25 meter. Det skal etableres ny tappetunnel med lukearrangement. Eksisterende platedammer av betong skal rives. 

 

Involverte:

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har pålagt Statkraft å gjennomføre prosjektet for å tilfredsstille de nye kravene (knyttet til dagens vurderinger av konsekvenser av klimaendringer og risiko for terror/krig) til damsikkerhet i Norge.  

Det er Hæhre Entreprenør som er hovedentreprenør i prosjektet, mens Andritz Hydro leverer 2 nye tappeluker til den nye tunnelen. Norconsult er rådgivende ingeniør, og Statkraft Energi AS har prosjekt- og byggeledelse. 

Siste projektoppdateringer

16 mai, 2023
16. mai 2023 - Oppdatering

Fortsatt mye snø der det ikke er brøytet for anleggsvirksomhet på Kjela Dammer. Siste 2 salver i forskjæring til tunnel i dag, og et tunnel-lag starter opp i neste uke. Sprengning og rensk av sokkelgrøfter fortsetter, betongarbeider for sokkel starter i neste uke. Gjeterhytte også klar for flytting.

12 mai, 2023
Fortsatt blandet vær, men definitiv mer vårlig med fart på snøsmelting.

Noen av aktivitetene denne uken har vært førstehjelpskurs, besøk av VTA, prosjekterende og geologer. Vi har også fått fast besøk av ekte fjellryper ved anleggskontoret. Arbeider fortsetter med forskjæring tunnel og sokkelgrøft sperredam. 

4 mai, 2023
Fortsatt vinterlig, men god framdrift på Kjela Dammer!

Blandet vær, både snøvær og sol, men gode arbeidsforhold ved Kjela Dammer denne uka. Denne uka er flere salver sprengt både i forskjæring til ny tunnel og i sokkelgrøft sperredam. Det har pågått snørydding ved hoveddam, også for flytting av gjeterhytte.

24 apr., 2023
Væroppdatering

Til tross for en værkombinasjon av snø, sludd, regn, sol og vind, har det vært bra framdrift ved Kjela dammer i uke 17.

Flere salver sprengt både i forskjæring ny tappetunnel og sokkelgrøft sperredam. Snøbrøyting med bulldozer ved damfot hoveddam, slik at vi snart er klare for sokkelgrøft der også.

13 apr., 2023
Snø - Snø og atter Snø ved Kjela Dammer, men vi er i gang!
Etter mer snø hele denne uka, har vi endelig gravd fram brakkeriggene. Offisiell snødybde et par kilometer unna er 2,20m, og på anlegget ligger snødybden på mellom 1 - 6 m. 

 

31 mar., 2023
Flytter ca. 25.000 m3 snø før Påske på Kjela Dammer!

Denne uka har vår hovedentreprenør Hæhre i samarbeid med lokale Kaasa&Ringhus brøytet veier inn til anlegget. Snødybden varierer mellom 1,5 og 4 meter. To store gravemaskiner tar også ned kantene både for å bedre sikt, samt sikkerhet for skiløpere, snøskutere og dyr.

Prosjektets fremdriftsplan

 • Tilrigging

  Høsten 2022

 • Forberedende arbeider

  2023 

 • Dambygging

  Sommer 2024-25 

 • Gamle dammer rives

  Vår 2025

 • Sluttarrondering

  Sommer 2025-2026

 • Gjennomslag ny by-pass mot tappetunnel med nye luker

  2026Relatert

Kontakt oss for mer informasjon

Man som smiler
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt