Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Nye Kjela dammer

Norge / Vannkraft / Prosjekt

Her finner du informasjon om prosjekt, fremdrift og kontaktinformasjon for Nye Kjela-Dammer-prosjektet, ved Kjelavatn på Haukelifjell i Vinje kommune.

Om prosjektet:

Kjela Dammer demmer opp Kjelavatn på Haukelifjell i Vinje kommune. Dagens betongplatedammer, hoveddam og sperredam tilfredsstiller ikke de nye kravene til damsikkerhet, og skal derfor erstattes av to nye steinfyllingsdammer.

Prosjektet er dermed et viktig bidrag for å fortsette å sikre produksjon av fornybar og regulerbar vannkraft i mange tiår fremover. Arbeidet startet i september 2022 og de nye dammene skal stå ferdig i 2026. Total kostnad for prosjektet er ca. 400 millioner kroner.    

Hva skal gjøres?

Hovedarbeidet består av bygging av to nye steinfyllingsdammer med asfalt-betong kjerne som settes på en betongsokkel. Hoveddammen vil etter ferdigstillelse ha en lengde på 250 meter og en høyde på 34 meter. Sperredammen vil etter ferdigstillelse ha en lengde på 340 meter og en høyde på 24 meter. Det skal også etableres ny tappetunnel med lukearrangement. I tillegg skal eksisterende platedammer av betong rives.

Involverte:

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har pålagt Statkraft å gjennomføre prosjektet for å tilfredsstille de nye kravene (knyttet til dagens vurderinger av konsekvenser av klimaendringer og risiko for terror/krig) til damsikkerhet i Norge.  

Det er Hæhre Entreprenør som er hovedentreprenør i prosjektet, mens Andritz Hydro leverer 2 nye tappeluker til den nye tunnelen. Norconsult er rådgivende ingeniør, og Statkraft Energi AS har prosjekt- og byggeledelse. 

 

Last ned brosjyre:

Velkommen til besøksdager for alle interesserte!

 

Vi inviterer til besøksdager for alle interesserte på Kjela Dammer, onsdag 19. juni og onsdag 28. august.

Oppmøte begge datoer er presis kl. 13.00 ved anleggs-avkjøringen fra E134 rett før Vågslidtunnelen (øst) på Haukelifjell. 

 

Påmelding i god tid på e-post til: Arne.Sandvold@statkraft.com 

Siste prosjektoppdateringer

8 mai, 2024
Sesongoppstart på dammene etter påske

Rett etter påske startet vi ny sesong med bygging av de nye dammene. Mye snøbrøyting i starten, men så snart vi fikk hull på snøen mot bakken ble det raskt bart i områdene rundt. 

26 mar., 2024
Vinterarbeid ved tunnel-inntaket i Kjelavatn

I mars ble inntakskonstruksjonen (et nålestengsel) til bunntappe-tunnelen forsterket og forhøyet med 1,5m. Dette fordi man senere bl.a. skal rive de gamle betongplate-dammene, og derav vil «kjøpe seg litt ekstra sikkerhet og tid» mot vannstandsstigning ved snøsmelting vinteren 2025 og 2026. 

4 des., 2023
Vinterpause

Anlegget tar vinterpause midt i desember, men starter trolig opp igjen allerede i slutten av februar, da det skal gjøres noen arbeider når Kjelavatn ligger lavt i mars.

Froskeperspektiv mot demning og et snødekket landskap.
17 nov., 2023
Siste støp før vinterpause

Dypinjeksjon under dammene er en del forsinket, men dypløpene er ferdige, slik at fortsettelse oppover i skråningene kan fortsette parallelt med dambygging fra bunnen av neste sesong. 

Støpeområde tildekket med grønn presenning. Arbeidere som jobber.

"Telt" og oppvarming fra "Kokkoverk" før siste støp i damfot Hoveddam. Gikk veldig fint.

15 okt., 2023
Tidlig vinter

Vinteren kom tidlig i år, men med gode vinterforberedelser som oppvarming for betong og injeksjon, har arbeidene likevel gått bra.

Fugleperspektiv over anleggsområdet og deminingen.
1 okt., 2023
God framdrift

I høst har det vært stor produksjon på mange fronter; i dam-føtter, steinbrudd med steinknusing, ny tunnel og lukesjakt.

18 sep., 2023
Tre knuseverk på plass

Det er nå to knuseverk (fin og grov) og et sorteringsverk som nå produserer mindre fraksjoner fra steinbruddet til mellomlagring før innbygging i dammer neste år.

Tre knuseverk i et steinbrudd
14 sep., 2023
Godt samarbeid med sauelaget

Sauelaget som har hytte inne i anleggsområdet har startet innsanking av 1400 sau fra fjellet. Hittil har dette gått smertefritt, både for anleggsdriften og innsankingen gjennom godt samarbeid.

 

8 sep., 2023
Lukekassen ble heist ned sjakta med mobilkran

Lukekassen til ny bunntappeluke har blitt heiset ned sjakta. Nå jobber Andritz med montering av denne i posisjon for å gjøre den klar for innstøping av Hæhre i oktober.

Lukekassen blir heist ned i et hull i bakken
15 aug., 2023
Uværet «Hans» forhindret ikke fremdriften

Uværet «Hans» forhindret heldigvis ikke en god fremdrift i prosjektet, og vi fikk gjennomført et vellykket gjennomslag i lukesjakt i forrige uke. 

12 jul., 2023
Det er full sommer med varierende værforhold som hører fjellsommeren til

Aktiviteten er stor selv om det er noen som har ferie nå. 1400 sauer er sluppet på sommerbeite og det har gått helt fint i forhold til anleggsdriften.  

 

 

28 jun., 2023
Full aktivitet i uke 26

Støp av betongsokkel på sperredam fortsetter, også ledevegger for lekkasjer Første åpnings-salve i steinbrudd i dag.  Andritz på befaring for luker denne uka. Sauegjeterne på plass i ny-flyttet hytte, og første saueflokk ble sluppet ut på beite i fjellet sist søndag. 

 

8 jun., 2023
Tappetunnel, sokkelgrøfter, støping og flytting av sauegjeterhytte

Ny tappetunnel og nye sokkelgrøfter er fullført. Saugjeter-hytta ble vellykket flyttet 100 m nedstrøms, og vil være klar til og benyttes rundt Sankthans. Arbeidet med 1. støp på betongsokkel sperredam er også ferdigstilt, og er en viktig milepæl for prosjektet. 

Saugjeter-hytta blir flyttet med en kran
16 mai, 2023
16. mai 2023 - Oppdatering

Fortsatt mye snø der det ikke er brøytet for anleggsvirksomhet på Kjela Dammer. Siste 2 salver i forskjæring til tunnel i dag, og et tunnel-lag starter opp i neste uke. Sprengning og rensk av sokkelgrøfter fortsetter, betongarbeider for sokkel starter i neste uke. Gjeterhytte også klar for flytting.

12 mai, 2023
Fortsatt blandet vær, men definitiv mer vårlig med fart på snøsmelting.

Noen av aktivitetene denne uken har vært førstehjelpskurs, besøk av VTA, prosjekterende og geologer. Vi har også fått fast besøk av ekte fjellryper ved anleggskontoret. Arbeider fortsetter med forskjæring tunnel og sokkelgrøft sperredam. 

4 mai, 2023
Fortsatt vinterlig, men god framdrift på Kjela Dammer!

Blandet vær, både snøvær og sol, men gode arbeidsforhold ved Kjela Dammer denne uka. Denne uka er flere salver sprengt både i forskjæring til ny tunnel og i sokkelgrøft sperredam. Det har pågått snørydding ved hoveddam, også for flytting av gjeterhytte.

24 apr., 2023
Væroppdatering

Til tross for en værkombinasjon av snø, sludd, regn, sol og vind, har det vært bra framdrift ved Kjela dammer i uke 17.

Flere salver sprengt både i forskjæring ny tappetunnel og sokkelgrøft sperredam. Snøbrøyting med bulldozer ved damfot hoveddam, slik at vi snart er klare for sokkelgrøft der også.

13 apr., 2023
Snø - Snø og atter Snø ved Kjela Dammer, men vi er i gang!
Etter mer snø hele denne uka, har vi endelig gravd fram brakkeriggene. Offisiell snødybde et par kilometer unna er 2,20m, og på anlegget ligger snødybden på mellom 1 - 6 m. 

 

31 mar., 2023
Flytter ca. 25.000 m3 snø før Påske på Kjela Dammer!

Denne uka har vår hovedentreprenør Hæhre i samarbeid med lokale Kaasa&Ringhus brøytet veier inn til anlegget. Snødybden varierer mellom 1,5 og 4 meter. To store gravemaskiner tar også ned kantene både for å bedre sikt, samt sikkerhet for skiløpere, snøskutere og dyr.

Prosjektets fremdriftsplan

 • Høsten 2022

  Prosjektstart og tilrigging

 • 2023

  Forberedende arbeider starter og inkluderer: 

 • 2024

  Dambygging med kjerne, filter, støttefylling og plastring. Fullføre dypinjeksjon under dammene.

 • 2025

  Dambyggingen fortsetter til toppen av dammen med kronevern og instrumentering (for setnings- og lekkasjemåling). 

 • 2026

  Arbeidene på gjennomslag mellom ny og eksisterende tappetunnel gjennomføres. Før sluttarrondering og prosjektavslutning.

Relatert

Kontakt oss for mer informasjon

Knut Fjerdingstad
Pressekontakt
Arne Sandvold
Prosjektleder Statkraft
Olav Gunnar Tveiten
Prosjektleder Hæhre Entrepenør
Lars Kristian Neby
Prosjektleder Norconsult