Aura vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Aura kraftverk ligger på Sunndalsøra i Sunndal kommune i Møre og Romsdal.

 • 1953
  Første driftsår
 • 290 MW
  Installert effekt
 • 1 876,7 GWh
  Årlig produksjon

Kraftutbyggingen i området består av to kraftstasjoner, Aura og Osbu.

Hovedmagasinet for begge kraftverk er Aursjøen, som reguleres mellom 856 og 828 meter over havet, og som delvis ligger i Lesja kommune. Aura kraftstasjon henter vann gjennom en 16 kilometer lang tunnel fra inntaksmagasinet i Holbuvatnet, som er regulert mellom 793 og 777 meter over havet. Reinsvatn er også regulert til kraftverket, og reguleringshøyden her er mellom 892 og 874 meter over havet. I tillegg hentes det inn vann fra bekkeinntak.

Det er installert sju Pelton-turbiner. Kraftstasjonen er den første som er bygget i fjell i Statkraft.

Deler av Aura kraftverk er foreslått fredet i Statkrafts verneplan for bevaringsverdige kraftanlegg.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Utsiden av kraftstasjon
  Aura
  Foto: Erling Nystad

  Utsiden av Aura kraftverk.

 • Innsiden av kraftstasjon
  Aura
  Foto: Erling Nystad

  Fra maskinsalen

 • Utsikt over dal fra fjellside
  Aura
  Foto: Erling Nystad

  Utsikt over Sunndalsøra fra ventilkammerets overnattingsdel i fjellsiden

 • Gammelt lokomotiv
  Aura
  Foto: Erling Nystad

  Et lokomotiv fra anleggstiden er restaurert og plassert på utsiden av kraftverket.

Utforsk virksomheten vår i Norge