Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Bardufoss vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Bardufoss kraftverk ligger ved Bardufossen i Målselv kommune i Troms og Finnmark fylke.

 • 1953
  Første driftsår
 • 44 MW
  Installert effekt
 • 273,6 GWh
  Årlig produksjon

Elvekraftverket utnytter et fall på 53 meter i Barduelva. Det er etablert en betongdam med to flomluker for regulering av magasinet på maksimalt fem meters høyde. Det er installert to Francis-turbiner.

I øvre del av Barduelva ligger kraftverkene Innset og Straumsmo med Altevatn som magasin, og kjøringen av Bardufoss kraftverk må derfor tilpasses driften av disse.

Bardufoss kraftverk var opprinnelig eid av Troms Kraft, men ble overtatt av Statkraft etter hjemfall i 2012.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Kraftverk portalbygg
  Bardufoss
  Foto: Jan Inge Karlsen

  Bardufoss kraftverk portalbygg.

 • Maskinsal
  Bardufoss
  Foto: Jan Inge Karlsen

  Maskinsalen i Bardufoss kraftverk med to Francis-turbiner.

 • Maskinsal
  Bardufoss
  Foto: Jan Inge Karlsen

  Bardufoss kraftverk maskinsal.

Utforsk virksomheten vår i Norge