Bardufoss vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Bardufoss kraftverk ligger ved Bardufossen i Målselv kommune i Troms og Finnmark fylke.

 • 1953
  Første driftsår
 • 44 MW
  Installert effekt
 • 273,6 GWh
  Årlig produksjon

Elvekraftverket utnytter et fall på 53 meter i Barduelva. Det er etablert en betongdam med to flomluker for regulering av magasinet på maksimalt fem meters høyde. Det er installert to Francis-turbiner.

I øvre del av Barduelva ligger kraftverkene Innset og Straumsmo med Altevatn som magasin, og kjøringen av Bardufoss kraftverk må derfor tilpasses driften av disse.

Bardufoss kraftverk var opprinnelig eid av Troms Kraft, men ble overtatt av Statkraft etter hjemfall i 2012.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Kraftverk portalbygg
  Bardufoss
  Foto: Jan Inge Karlsen

  Bardufoss kraftverk portalbygg.

 • Maskinsal
  Bardufoss
  Foto: Jan Inge Karlsen

  Maskinsalen i Bardufoss kraftverk med to Francis-turbiner.

 • Maskinsal
  Bardufoss
  Foto: Jan Inge Karlsen

  Bardufoss kraftverk maskinsal.

Utforsk virksomheten vår i Norge