Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tyrkia

Tyrkia er et nøkkelmarked for Statkraft når det gjelder vannkraftproduksjon, engrossalg av kraft og kundeorientert markedsvirksomhet.

Tyrkias kraftmarked har vært et av de raskest voksende i Europa, med en samlet installert effekt på 91 GW.

Statkraft gikk inn på det tyrkiske markedet i 2009 gjennom kjøp av 95 prosent av selskapet Yeşil Enerji og dets vannkraftportefølje. De resterende fem prosentene ble kjøpt i 2010, og Yeşil Enerji ble omdøpt til Statkraft Enerji.

Vannkraftprosjektet Çakıt på 20 MW ble ferdigstilt i 2010. Utbyggingen av det 102 MW store vannkraftverket Kargi Kizilirmak begynte i 2011, og anlegget startet kommersiell drift i mai 2015. De to vannkraftverkene er designet til å kunne produsere om lag 550 GWh per år.

Tyrkia har hatt god fremdrift i dereguleringen av kraftmarkedet sitt. Alle regionale kraftdistributører og mange statseide kraftanlegg er privatisert. Integreringen av Tyrkia i synkroniseringssonen ENTSO-E betyr at selskapene kan handle kraft på tvers av landegrensene til Bulgaria og Hellas.

Statkrafts markedsoperasjoner i Tyrkia er sentrert rundt energistyringstjenester for både Statkrafts egne eiendeler og en markedsadgangsportefølje bestående av tredjeparts anlegg med fornybar kraft, samt store industrielle forbrukere, på til sammen 1 000 MW.

Å tilby kunder service av høy kvalitet – basert på 20 års erfaring i krafthandel, en sterk finansiell bakgrunn og lokal kompetanse – har muliggjort vekst i Statkrafts tyrkiske markedsvirksomhet. Statkraft jobber med ulike produkter som er designet etter kundenes behov, og som spenner fra engroshandel med kraft til CO2-kompensasjonsordninger.

Kraftstasjonsbygning
Cakit, Tyrkia
Foto: Torbjørn Steen

Den offisielle åpning av vannkraftverket Cakit fant sted 12. oktober 2010.

Fakta

  • To vannkraftverk i drift
  • 122 MW installert effekt
  • Årsproduksjon på om lag 550 GWh
  • Tjenester for Statkrafts egne anlegg og en markedstilgangsportefølje på
    1 000 MW

Gå til Statkraft Tyrkias nettside

Opens in new tab or window
Tyrkia landkontor - Istanbul
Statkraft Enerji A.S
Fax number

+90 216 771 93 11

Adresse

Ünalan Mah. Libadiye Cad.

EMAAR Square No: 82F/58-59

34700 Üsküdar, İSTANBUL

Utforsk virksomheten vår i Tyrkia