Tyrkia

Tyrkia er et nøkkelmarked for Statkraft når det gjelder vannkraftproduksjon, engrossalg av kraft og kundeorientert markedsvirksomhet.

Tyrkias kraftmarked har vært et av de raskest voksende i Europa, med en samlet installert effekt på 91 GW.

Statkraft gikk inn på det tyrkiske markedet i 2009 gjennom kjøp av 95 prosent av selskapet Yeşil Enerji og dets vannkraftportefølje. De resterende fem prosentene ble kjøpt i 2010, og Yeşil Enerji ble omdøpt til Statkraft Enerji.

Vannkraftprosjektet Çakıt på 20 MW ble ferdigstilt i 2010. Utbyggingen av det 102 MW store vannkraftverket Kargi Kizilirmak begynte i 2011, og anlegget startet kommersiell drift i mai 2015. De to vannkraftverkene er designet til å kunne produsere om lag 550 GWh per år.

Tyrkia har hatt god fremdrift i dereguleringen av kraftmarkedet sitt. Alle regionale kraftdistributører og mange statseide kraftanlegg er privatisert. Integreringen av Tyrkia i synkroniseringssonen ENTSO-E betyr at selskapene kan handle kraft på tvers av landegrensene til Bulgaria og Hellas.

Statkrafts markedsoperasjoner i Tyrkia er sentrert rundt energistyringstjenester for både Statkrafts egne eiendeler og en markedsadgangsportefølje bestående av tredjeparts anlegg med fornybar kraft, samt store industrielle forbrukere, på til sammen 1 000 MW.

Å tilby kunder service av høy kvalitet – basert på 20 års erfaring i krafthandel, en sterk finansiell bakgrunn og lokal kompetanse – har muliggjort vekst i Statkrafts tyrkiske markedsvirksomhet. Statkraft jobber med ulike produkter som er designet etter kundenes behov, og som spenner fra engroshandel med kraft til CO2-kompensasjonsordninger.

Kraftstasjonsbygning
Cakit, Tyrkia
Foto: Torbjørn Steen

Den offisielle åpning av vannkraftverket Cakit fant sted 12. oktober 2010.

Fakta

  • To vannkraftverk i drift
  • 122 MW installert effekt
  • Årsproduksjon på om lag 550 GWh
  • Tjenester for Statkrafts egne anlegg og en markedstilgangsportefølje på
    1 000 MW

Gå til Statkraft Tyrkias nettside

(opens in new tab)
Tyrkia landkontor - Istanbul
Statkraft Enerji A.S
Faks

+90 216 771 93 11

Adresse

Ünalan Mah. Libadiye Cad.

EMAAR Square No: 82F/58-59

34700 Üsküdar, İSTANBUL

Utforsk virksomheten vår i Tyrkia