Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Svartisen vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Svartisen kraftverk ligger inne i fjellet innerst i Holandsfjorden i Meløy kommune i Nordland fylke.

 • 1993
  Første driftsår
 • 600 MW
  Installert effekt
 • 2 195,5 GWh
  Årlig produksjon

Kraftstasjonen ble ferdigstilt i 1993 med et aggregat på 350 MW, som den gang var Norges største. I 2010 ble det i tillegg satt inn et aggregat på 250 MW. Begge aggregater er utstyrt med Francis-turbiner. Svartisen kraftverk utnytter en fallhøyde på 585 meter.

Svartisen kraftverk får overført vann fra både Rana og Beiarn kommuner, samt fra en rekke elver og bekker vest for Svartisen – et nettverk bestående av til sammen 100 kilometer med tunneler med om lag 50 bekkeinntak. Kraftverket utnytter også smeltevann fra isbreen Svartisen gjennom et større inntak under isen. I tillegg utnytter Svartisen kraftverk de nedbørsfeltene som tidligere ble brukt i Glomfjord kraftverk (se egen informasjonsside).

Hovedmagasin og inntaksmagasin er Storglomvatn. Det er Norges største målt i vannmengde og rommer 3,5 milliarder kubikkmeter ved fullt magasin. Kraftverket er utstyrt med et større innvendig sandfang for å samle opp bresedimenter som ellers kunne havne i vannsystemet inn mot turbinene. Det er også etablert et laboratorium for isbreforskning under Svartisen.

Som mange andre av Statkrafts store anlegg på 1980- og 1990-tallet er Svartisen kraftverk tegnet av arkitekt Egil Sorteberg.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 70 %
Nordland Fylkeskommune 30 %

 

 • Svartisen kraftverks portalbygg
  Svartisen
  Erling Nystad

  Innkjøringsportalen til Svartisen kraftverk ligger under mektige isbretunger.

 • Maskinsalen med aggregater, lys og råsprengt fjellvegg.
  Svartisen
  Ole Kjartan Gjelseth

  Maskinsalen med aggregater, lys og råsprengt fjellvegg.

 • Interiøret i maskinsalen.
  Svartisen
  Ole Kjartan Gjelseth

  Interiøret i maskinsalen.

 • Det er store dimensjoner over denne turbinakslingen.
  Svartisen
  Ole Kjartan Gjelseth

  Det er store dimensjoner over denne turbinakslingen.

 • Kuleventilen regulerer en vanngjennomstrømming på inntil 70.000 liter i sekundet.
  Svartisen
  Ole Kjartan Gjelseth

  Kuleventilen regulerer en vanngjennomstrømming på inntil 70.000 liter i sekundet.

 • Storglomvatn ved Svartisen
  Svartisen
  Statkraft

  Storglomvatn

Utforsk virksomheten vår i Norge