Svartisen vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Svartisen kraftverk ligger inne i fjellet innerst i Holandsfjorden i Meløy kommune i Nordland fylke.

 • 1993
  Første driftsår
 • 600 MW
  Installert effekt
 • 2 195,5 GWh
  Årlig produksjon

Kraftstasjonen ble ferdigstilt i 1993 med et aggregat på 350 MW, som den gang var Norges største. I 2010 ble det i tillegg satt inn et aggregat på 250 MW. Begge aggregater er utstyrt med Francis-turbiner. Svartisen kraftverk utnytter en fallhøyde på 585 meter.

Svartisen kraftverk får overført vann fra både Rana og Beiarn kommuner, samt fra en rekke elver og bekker vest for Svartisen – et nettverk bestående av til sammen 100 kilometer med tunneler med om lag 50 bekkeinntak. Kraftverket utnytter også smeltevann fra isbreen Svartisen gjennom et større inntak under isen. I tillegg utnytter Svartisen kraftverk de nedbørsfeltene som tidligere ble brukt i Glomfjord kraftverk (se egen informasjonsside).

Hovedmagasin og inntaksmagasin er Storglomvatn. Det er Norges største målt i vannmengde og rommer 3,5 milliarder kubikkmeter ved fullt magasin. Kraftverket er utstyrt med et større innvendig sandfang for å samle opp bresedimenter som ellers kunne havne i vannsystemet inn mot turbinene. Det er også etablert et laboratorium for isbreforskning under Svartisen.

Som mange andre av Statkrafts store anlegg på 1980- og 1990-tallet er Svartisen kraftverk tegnet av arkitekt Egil Sorteberg.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 70 %
Nordland Fylkeskommune 30 %

 

 • Svartisen kraftverks portalbygg
  Svartisen
  Erling Nystad

  Innkjøringsportalen til Svartisen kraftverk ligger under mektige isbretunger.

 • Maskinsalen med aggregater, lys og råsprengt fjellvegg.
  Svartisen
  Ole Kjartan Gjelseth

  Maskinsalen med aggregater, lys og råsprengt fjellvegg.

 • Interiøret i maskinsalen.
  Svartisen
  Ole Kjartan Gjelseth

  Interiøret i maskinsalen.

 • Det er store dimensjoner over denne turbinakslingen.
  Svartisen
  Ole Kjartan Gjelseth

  Det er store dimensjoner over denne turbinakslingen.

 • Kuleventilen regulerer en vanngjennomstrømming på inntil 70.000 liter i sekundet.
  Svartisen
  Ole Kjartan Gjelseth

  Kuleventilen regulerer en vanngjennomstrømming på inntil 70.000 liter i sekundet.

 • Storglomvatn ved Svartisen
  Svartisen
  Statkraft

  Storglomvatn

Utforsk virksomheten vår i Norge