Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Kraftavtaler (PPA)

Produsenter av variabel fornybar energi ønsker ofte større forutsigbarhet i inntektsstrømmene fra produksjonen fra kraftverkene sine. Statkraft er en ledende leverandør av både kortsiktige og langsiktige kraftavtaler.

Produksjonen av fornybar energi fra sol og vind avhenger i stor grad av været og kan variere kraftig. I tillegg kan svingninger i tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet gjøre at også de oppnådde prisene varierer mye. Under disse forholdene er det krevende å forutse hva et inntektene fra et gitt kraftverk vil bli.

En kraftavtale (PPA) gir en forutsigbar inntekt for kraftprodusenten: Statkraft kjøper energien produsert fra kraftverkseieren til en avtalt og garantert pris i en gitt tidsperiode.

Generelle typer kraftavtaler for produsenter og store kunder:

Illustrasjon av energiproduksjon

Produsenter

Kraftavtaler tilpasset alle fornybarteknologier, periodiske og fleksible generatorer, og låne- eller egenkapitalfinansierte prosjekter:

  • Fleksible prismodeller og kontraktvarigheter
  • Fysisk eller finansiell
Illustrasjon av energileveranse

Store kunder og industri

Kraftavtaler for kunder som ønsker å kjøpe energi til konkurransedyktige priser. Disse kontraktene er også kjent som kraftkjøpsavtaler.

  • Ulike leveransemodeller og kontraktsvarigheter
  • Skreddersydde prismodeller tilpasset kundens behov og hedgingstrategi
  • Statkraft kan dekke 100 prosent av energiforbruket med fornybare kilder
Møte mellom tre personer
Foto: Shutterstock, 1289761753, fizkes

Investorer og finansaktører

Finansielle kraftavtaler for å ta posisjoner i kraftmarkedet.

  • Ingen operasjonell risiko
  • Fleksibilitet på tvers av lokasjoner, profil, valuta og tidshorisont
  • Mulighet for å knytte seg til kraftverk med opprinnelsesgarantier.

Ta kontakt for mer informasjon

Arne Wist
Head of Classic Origination

Relatert innhold