Kraftavtaler (PPA)

Produsenter av variabel fornybar energi ønsker ofte større forutsigbarhet i inntektsstrømmene fra produksjonen fra kraftverkene sine. Statkraft er en ledende leverandør av både kortsiktige og langsiktige kraftavtaler.

Produksjonen av fornybar energi fra sol og vind avhenger i stor grad av været og kan variere kraftig. I tillegg kan svingninger i tilbud og etterspørsel i kraftmarkedet gjøre at også de oppnådde prisene varierer mye. Under disse forholdene er det krevende å forutse hva et inntektene fra et gitt kraftverk vil bli.

En kraftavtale (PPA) gir en forutsigbar inntekt for kraftprodusenten: Statkraft kjøper energien produsert fra kraftverkseieren til en avtalt og garantert pris i en gitt tidsperiode.

Generelle typer kraftavtaler for produsenter og store kunder:

Illustrasjon av energiproduksjon

Produsenter

Kraftavtaler tilpasset alle fornybarteknologier, periodiske og fleksible generatorer, og låne- eller egenkapitalfinansierte prosjekter:

  • Fleksible prismodeller og kontraktvarigheter
  • Fysisk eller finansiell
Illustrasjon av energileveranse

Store kunder og industri

Kraftavtaler for kunder som ønsker å kjøpe energi til konkurransedyktige priser. Disse kontraktene er også kjent som kraftkjøpsavtaler.

  • Ulike leveransemodeller og kontraktsvarigheter
  • Skreddersydde prismodeller tilpasset kundens behov og hedgingstrategi
  • Statkraft kan dekke 100 prosent av energiforbruket med fornybare kilder
Møte mellom tre personer
Foto: Shutterstock, 1289761753, fizkes

Investorer og finansaktører

Finansielle kraftavtaler for å ta posisjoner i kraftmarkedet.

  • Ingen operasjonell risiko
  • Fleksibilitet på tvers av lokasjoner, profil, valuta og tidshorisont
  • Mulighet for å knytte seg til kraftverk med opprinnelsesgarantier.

Ta kontakt for mer informasjon

Arne Wist
Head of Classic Origination

Relatert innhold