Våre forpliktelser

Måten vi produserer, handler og forbruker energi på forandres i et omfang vi aldri har sett tidligere. Når vi beveger oss over i en verden basert på fornybar energi er det viktig at vi gjør det på riktig måte, med bærekraft som del av våre kjernevirksomhet og forretningspraksis.

Når vi legger rammer og føringer for hvordan virksomheten vår skal drives gjør vi det med forankring i bærekraftige prinsipper. I tillegg har vi en rekke forpliktelser som skal sikre at tilnærmingen vår også ender opp i konkrete handlinger. Vi mener også at disse forpliktelsene er helt sentrale for at vår virksomhet skal lykkes på lang sikt.