Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Våre forpliktelser

Måten vi produserer, handler og forbruker energi på forandres i et omfang vi aldri har sett tidligere. Når vi beveger oss over i en verden basert på fornybar energi er det viktig at vi gjør det på riktig måte, med bærekraft som del av våre kjernevirksomhet og forretningspraksis.

Når vi legger rammer og føringer for hvordan virksomheten vår skal drives gjør vi det med forankring i bærekraftige prinsipper. I tillegg har vi en rekke forpliktelser som skal sikre at tilnærmingen vår også ender opp i konkrete handlinger. Vi mener også at disse forpliktelsene er helt sentrale for at vår virksomhet skal lykkes på lang sikt.