Mår vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Mår kraftverk ligger i Tinn kommune i Vestfold og Telemark fylke.

 • 1948
  Første driftsår
 • 180 MW
  Installert effekt
 • 1 115,9 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket utnytter vann fra vassdrag i kommunen og har et nedbørsfelt på til sammen 770 kvadratkilometer, med et midlere årstilsig på 560 millioner kubikkmeter. Kraftverksbyggingen ble planlagt og satt i gang under andre verdenskrig, men kom først i drift i 1948.

Fallhøyden fra inntaket i nedre Grottetjørn er på 820 meter. Trappen opp gjennom den 1 250 meter lange trykkrørsjakten inne i fjellet er med sine   
3 875 trinn en av verdens lengste tretrapper.

Kraftverket har fem aggregater som er utstyrt med Pelton-turbiner.

Reguleringsområdet for Mår kraftverk ligger i Skiensvassdraget og omfatter magasinene Mårvatn, Kalhovd, Gøyst, Strengen og Grotte. Til sammen kan de inneholde om lag 580 millioner kubikkmeter vann, nok til en kraftproduksjon på rundt 1 TWh.

Mårdammen er en av landets få damanlegg i naturstein.

I 1949 fikk den lokale malermesteren og kunstneren Henry Kittilsen oppdraget med å dekorere endeveggen i maskinsalen. Det endte opp med å bli et av Norges største freskomalerier på 180 kvadratmeter. Maleriet er et kart som viser reguleringsområdet og er malt direkte på veggen.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Mår kraftverk
  Rjukan
  Erling Nystad

  Portalbygningen inn til Mår kraftverk på Rjukan.

 • Mår kraftverks maskinsal
  Rjukan
  Mikal Sveen

  Maskinsalen.

 • Mår kraftverks maskinsal
  Rjukan
  Erling Nystad

  Endeveggen i maskinsalen er prydet med et stort freskomaleri som er et kart over nedbørsfeltet.

 • Kart på endevegg i Mår kraftverk
  Rjukan
  Mikal Sveen

  Endeveggen i maskinsalen er prydet med et stort freskomaleri som er et kart over nedbørsfeltet.

Utforsk virksomheten vår i Norge