Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Mår vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Mår kraftverk ligger i Tinn kommune i Vestfold og Telemark fylke.

 • 1948
  Første driftsår
 • 180 MW
  Installert effekt
 • 1 115,9 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket utnytter vann fra vassdrag i kommunen og har et nedbørsfelt på til sammen 770 kvadratkilometer, med et midlere årstilsig på 560 millioner kubikkmeter. Kraftverksbyggingen ble planlagt og satt i gang under andre verdenskrig, men kom først i drift i 1948.

Fallhøyden fra inntaket i nedre Grottetjørn er på 820 meter. Trappen opp gjennom den 1 250 meter lange trykkrørsjakten inne i fjellet er med sine   
3 875 trinn en av verdens lengste tretrapper.

Kraftverket har fem aggregater som er utstyrt med Pelton-turbiner.

Reguleringsområdet for Mår kraftverk ligger i Skiensvassdraget og omfatter magasinene Mårvatn, Kalhovd, Gøyst, Strengen og Grotte. Til sammen kan de inneholde om lag 580 millioner kubikkmeter vann, nok til en kraftproduksjon på rundt 1 TWh.

Mårdammen er en av landets få damanlegg i naturstein.

I 1949 fikk den lokale malermesteren og kunstneren Henry Kittilsen oppdraget med å dekorere endeveggen i maskinsalen. Det endte opp med å bli et av Norges største freskomalerier på 180 kvadratmeter. Maleriet er et kart som viser reguleringsområdet og er malt direkte på veggen.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Mår kraftverk
  Rjukan
  Erling Nystad

  Portalbygningen inn til Mår kraftverk på Rjukan.

 • Mår kraftverks maskinsal
  Rjukan
  Mikal Sveen

  Maskinsalen.

 • Mår kraftverks maskinsal
  Rjukan
  Erling Nystad

  Endeveggen i maskinsalen er prydet med et stort freskomaleri som er et kart over nedbørsfeltet.

 • Kart på endevegg i Mår kraftverk
  Rjukan
  Mikal Sveen

  Endeveggen i maskinsalen er prydet med et stort freskomaleri som er et kart over nedbørsfeltet.

Utforsk virksomheten vår i Norge