Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Mauranger vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Mauranger kraftverk ligger i Kvinnherad kommune i Vestland fylke.

  • 1974
    Første driftsår
  • 250 MW
    Installert effekt
  • 1 316,5 GWh
    Årlig produksjon

Kraftstasjonen utnytter fallet på 825 meter fra reguleringsmagasinet i Mysevatn og til sjøen i Austrepollen. Det hentes også inn vann fra flere bekkeinntak i form av en takrennetunnel. Mysevatn er regulert mellom 855 og 755 meter over havet.

Fra nordsiden av Mauranger kraftverk overføres vann fra Jukla kraftverk, samt fra Blådalsvatn og Svartedalsvatn. Ved Markjelkevatn er det en pumpestasjon som pumper vann opp til Svartedalsvatn. Pumpene gir Mauranger kraftverk en merverdi i samlet årsproduksjon på 19 GWh.

Portalbygget med innkjøring til adkomsttunnelen for Mauranger kraftverk.
Portalbygget med innkjøring til adkomsttunnelen for Mauranger kraftverk. (Foto: Geir J. Knudsen)

Mauranger er kjent som Norges første kraftverk som hentet inn smeltevann under en isbre. Dette skjer via Bondhuselvi under Bondhusbreen.

Kraftstasjonen startet produksjonen i 1974 og har to horisontale Pelton-turbiner på til sammen 250 MW.

Interiørbilde fra maskinsalen med toppen til et av aggregatene synlig over gulvet.
Interiørbilde fra maskinsalen med toppen til et av aggregatene synlig over gulvet. (Foto: Geir J. Knudsen)
Selskap Eierandel
Statkraft 85,06 %
Skagerak Energi 14,94 %

Utforsk virksomheten vår i Norge