Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Tya vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Tya kraftverk ligger i Neavassdraget i Tydal kommune i Trøndelag fylke.

  • 1964
    Første driftsår
  • 42 MW
    Installert effekt
  • 196,8 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket utnytter et fall på 203 meter fra Sellisjøen, som gjennom reguleringer blant annet får tilløp fra vassdragene Tya og Lødølja.

Aggregatet for Tya kraftverk er plassert i samme maskinsal som Nea kraftverk. Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin.

 

Kvernfossen Tya
Kvernfossen Tya. (Foto: Mikal Sveen)

 

I overføringstunnelen for Tya kraftverk mellom Håen og Sellisjøen ble det i 2000 bygget et småkraftverk. 28 meter av fallhøyden er på denne måten utnyttet i Fossan kraftverk.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge