Tya vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Tya kraftverk ligger i Neavassdraget i Tydal kommune i Trøndelag fylke.

  • 1964
    Første driftsår
  • 42 MW
    Installert effekt
  • 196,8 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket utnytter et fall på 203 meter fra Sellisjøen, som gjennom reguleringer blant annet får tilløp fra vassdragene Tya og Lødølja.

Aggregatet for Tya kraftverk er plassert i samme maskinsal som Nea kraftverk. Kraftverket er utstyrt med en Francis-turbin.

 

Kvernfossen Tya
Kvernfossen Tya. (Foto: Mikal Sveen)

 

I overføringstunnelen for Tya kraftverk mellom Håen og Sellisjøen ble det i 2000 bygget et småkraftverk. 28 meter av fallhøyden er på denne måten utnyttet i Fossan kraftverk.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge