Jump to content Jump to navigation Jump to search
Bestemt barn

FRAMTIDEN BESTEMMER

Fornybar energi handler om framtiden. Vi må bruke MER fornybart, og MINDRE av alt det andre. Det handler rett og slett om å lytte til framtiden!

FRAMTIDEN BESTEMMER
Buedam
Førrevassdammen, Norge
Foto: Lars Petter Pettersen

Kraft til framtidens muligheter

Fornybar energi kan ikke bare være en del av løsningen for verdens energibehov. Det er selve løsningen.

Les mer

altText
Explained by Statkraft

Vannkraft: Bedrer forholdene for fisken

Vannkraften er fornybar og fleksibel, og den gir stabil og sikker energi fra lokale ressurser. Men all kraftutbygging påvirker miljøet, og kraftverk og demninger kan ha innvirkning på livet for fisk...

Les mer
altText
Explained by Statkraft

Opprinnelsesgarantier: Sikrer 100 prosent fornybar kraft

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Det er en frivillig merkeordning for å gi forbrukere muligheten til å velge produksjonskilde, ...

Les mer
altText
Nyheter
06 Nov, 2020 14:40

Statkraft bransjens mest attraktive arbeidsgiver

Norges yrkesaktive har talt – i Universum-undersøkelsen i 2020 blir Statkraft stemt frem som den mest attraktive arbeidsgiveren blant kraftprodusenter!

Les mer
altText
Explained by Statkraft

Finansiell algoritmetrading: Forente krefter mellom maskin og menneske

I finansiell algoritmetrading kjøpes og selges forventninger om fremtidige trender i energimarkedet basert på automatiske handelsmønstre. Samspillet mellom maskiner og mennesker åpner for helt nye...

Les mer

Tall vi er stolte av

  • 61 TWh
    miljøvennlig kraftproduksjon
  • 93 %
    fornybar energi
  • 3 millioner
    energirelaterte kontrakter per år
Jente med grønn genser

En bærekraftig framtid

Vår ambisjon er å bidra til en mer bærekraftig framtid ved å levere fornybar energi til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og hjem rundt om i verden.

Les mer

Siste nytt

Montering av solpanel på tak
Foto: Statkraft

Statkraft i verden

Vi utvikler og drifter anlegg for produksjon av fornybar kraft i Europa, Sør-Amerika og Asia. I kartet under kan du lese mer om aktivitetene våre.

Interessert i en karriere hos oss?

Fossende vann
Sted: Tidong-elven
Foto: William Wootton

Ekstreme hydrologiske år

100 år med meteorologiske data forteller lite om fremtiden når klimaet endrer seg dramatisk. Hvordan kan vi spå fremtiden når det eneste som er sikkert, er at alt er usikkert?

Les mer
Kontakt oss