Jump to content Jump to navigation Jump to search
Bestemt barn

FRAMTIDEN BESTEMMER

Fornybar energi handler om framtiden. Vi må bruke MER fornybart, og MINDRE av alt det andre. Det handler rett og slett om å lytte til framtiden!

FRAMTIDEN BESTEMMER
Buedam
Førrevassdammen, Norge
Foto: Lars Petter Pettersen

Kraft til framtidens muligheter

Fornybar energi kan ikke bare være en del av løsningen for verdens energibehov. Det er selve løsningen.

Les mer

altText
Explained by Statkraft

Vannkraft: Flomkontroll

Klimaendringene gir mer ekstremvær med store nedbørsmengder på kort tid. Plutselige flommer kan forårsake store skader, men vannkraftverkenes magasiner kan spille en viktig rolle som flomvern.

Les mer
altText
Explained by Statkraft

Myteknusing: "Norsk vindkraft løser ikke klimaproblemene!"

Det kan fort gå hett for seg i debatten om vindkraft. Mange av påstandene som fremsettes, er enten feilaktige, unøyaktige eller misvisende.

Les mer
altText
Nyheter
27 Apr, 2020 18:16

Meningsfullt arbeid gir ansatte styrke og fremdrift, selv under krise

Statkrafts HR-sjef Siri Langangen mener at det er viktige erfaringer å trekke lærdom av når vi takler Covid-19-situasjonen, særlig når det gjelder kraften i meningsfylt arbeid.

Les mer
altText
Nyheter
08 May, 2020 17:47

Statkrafts talentjakt fortsetter til tross for global pandemi

Nye ansettelser skjer fortsatt jevnlig i Statkraft, men de nyansatte får en virtuell ombordstigning i selskapet på grunn av Covid-19-restriksjoner i alle selskapets markeder.

Les mer

Tall vi er stolte av

  • 61 TWh
    miljøvennlig kraftproduksjon
  • 93 %
    fornybar energi
  • 3 millioner
    energirelaterte kontrakter per år
Skog som speiles i vann
Foto: Damian Heinisch

En bærekraftig fremtid

Vår ambisjon er å bidra til en mer bærekraftig framtid ved å levere fornybar energi til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og hjem rundt om i verden.

Les mer

Siste nytt

To ansatte som inspiserer teknisk utstyr
Ringedalen kraftverk
Foto: Lars Petter Pettersen

Statkraft i verden

Vi utvikler og drifter anlegg for produksjon av fornybar kraft i Europa, Sør-Amerika og Asia. I kartet under kan du lese mer om aktivitetene våre.

Interessert i en karriere hos oss?

Svarthvitt-bilde av mann som ser utover fjorden
Glomfjord, Norge
Foto: Statkraft

Rørinspeksjon i Glomfjord i 1918 før HMS var i fokus.

125 år med fornybar energi

Statkraft har over 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi. Det startet med norsk vannkraft, og i dag produserer vi vann-, vind og solkraft på tre kontinenter.

Les mer om historien vår
Kontakt oss