Statkraft i verden

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innenfor vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør i energihandel og har 4000 ansatte i 16 land.

 

Infographic