NewsArticles

Vesle Kjela
Explained by Statkraft

Fornybart: Vi får mer ut av vannkraften!

Med økende behov for ren fornybar energi, og høye energipriser, er det mange som spør seg om vi ikke kan få mer ut av eksisterende vannkraftverk. Utbyggingene i Storlia og Vesle Kjela, nord og sør på...

Les mer
Vindturbiner til havs
Explained by Statkraft

Havvindkraft: Store muligheter – og noen utfordringer

Havvindparker har til nå vært basert på bunnfaste vindturbiner på grunner nær kysten. Norge starter sin satsing på havvindkraft med å bygge en bunnfast vindpark langt til havs, foruten en flytende...

Les mer

Articles

Laks i elv
Explained by Statkraft

Vannkraft: Bedrer forholdene for fisken

Vannkraften er fornybar og fleksibel, og den gir stabil og sikker energi fra lokale ressurser. Men all kraftutbygging påvirker miljøet, og kraftverk og demninger kan ha innvirkning på livet for fisk...

Les mer
Torvlapp med planter
Stories

Naturens eget plaster

I høyfjellet i Vinje flytter store maskiner små jordlapper med torv og gress. Så tar naturen over og gjør resten av jobben selv. Det kalles revegetering. Slik blir inngrep i sårbar natur reparert et...

Les mer

Tall vi er stolte av

  • 70 TWh
    miljøvennlig kraftproduksjon
  • 96 %
    fornybar energi
  • 3 millioner
    energirelaterte kontrakter per år
Jente med grønn genser

En bærekraftig framtid

Vår ambisjon er å bidra til en mer bærekraftig framtid ved å levere fornybar energi til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og hjem rundt om i verden.

Les mer

Siste nytt

Montering av solpanel på tak
Foto: Statkraft

Statkraft i verden

Vi utvikler og drifter anlegg for produksjon av fornybar kraft i Europa, Sør-Amerika og Asia. I kartet under kan du lese mer om aktivitetene våre.

Interessert i en karriere hos oss?

Fossende vann
Sted: Tidong-elven
Foto: William Wootton

Ekstreme hydrologiske år

100 år med meteorologiske data forteller lite om fremtiden når klimaet endrer seg dramatisk. Hvordan kan vi spå fremtiden når det eneste som er sikkert, er at alt er usikkert?

Les mer