Buedam

Kraft til framtidens muligheter

Fornybar energi kan ikke bare være en del av løsningen for verdens energibehov. Det er selve løsningen.

Les mer

altText
Explained by Statkraft

Vannkraft: Flomvern som samfunnssikkerhet

Klimaendringene gir mer ekstremvær med store nedbørsmengder på kort tid. Vannkraftverkenes magasiner har vist seg å være svært viktige for å begrense skadene ved flom.

Les mer
altText
Explained by Statkraft

Elektrifisering: Statkraft utvider satsingen på lading av elbil

Statkraft har vært i markedet for lading av elbiler siden 2012, som storeier i ladestasjonsselskapet Grønn Kontakt. Nå vil Statkraft utvide satsingen kraftig i Nord-Europa. Hvorfor skal et selskap som...

Les mer
altText
Nyheter
27 Apr, 2020 18:16

Meningsfullt arbeid gir ansatte styrke og fremdrift, selv under krise

Statkrafts HR-sjef Siri Langangen mener at det er viktige erfaringer å trekke lærdom av når vi takler Covid-19-situasjonen, særlig når det gjelder kraften i meningsfylt arbeid.

Les mer
altText
Nyheter
08 May, 2020 17:47

Statkrafts talentjakt fortsetter til tross for global pandemi

Nye ansettelser skjer fortsatt jevnlig i Statkraft, men de nyansatte får en virtuell ombordstigning i selskapet på grunn av Covid-19-restriksjoner i alle selskapets markeder.

Les mer

Tall vi er stolte av

  • 61 TWh
    miljøvennlig kraftproduksjon
  • 93 %
    fornybar energi
  • 3 millioner
    energirelaterte kontrakter per år
Skog som speiles i vann
Foto: Damian Heinisch

En bærekraftig fremtid

Vår ambisjon er å bidra til en mer bærekraftig framtid ved å levere fornybar energi til næringsliv, virksomheter, lokalsamfunn og hjem rundt om i verden.

Les mer

Siste nytt

To ansatte som inspiserer teknisk utstyr
Ringedalen kraftverk
Foto: Lars Petter Pettersen

Statkraft i verden

Vi utvikler og drifter anlegg for produksjon av fornybar kraft i Europa, Sør-Amerika og Asia. I kartet under kan du lese mer om aktivitetene våre.

Interessert i en karriere hos oss?

Svarthvitt-bilde av mann som ser utover fjorden
Glomfjord, Norge
Foto: Statkraft

Rørinspeksjon i Glomfjord i 1918 før HMS var i fokus.

125 år med fornybar energi

Statkraft har over 100 års erfaring med produksjon av fornybar energi. Det startet med norsk vannkraft, og i dag produserer vi vann-, vind og solkraft på tre kontinenter.

Les mer om historien vår