Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Markedsaktiviteter

Statkraft er blant de største handelsaktørene i det europeiske energimarkedet og en viktig aktør internasjonalt. Vi handler energi og energirelaterte produkter i mer enn 20 land og er aktive på 13 energibørser.

Som Europas største produsent av fornybar kraft er vårt mål å være en ledende aktør i de globale energimarkedene. Energiverdenen står midt i en stor omstilling som vil redusere klimagassutslipp over hele verden. Statkrafts Trading & Origination-aktiviteter handler om å forstå denne dynamikken og dens effekt på prisingen av energi- og energirelaterte produkter, samt å utvikle nyttige og innovative løsninger for våre kommersielle og industrielle kunder som ønsker å kutte sine klimagassutslipp.

Pilarene i våre aktiviteter

Lær mer med Statkrafts Origination team

Origination handler om å knytte fornybar energi til markedet og forbrukerne. Dette gjøres ved hjelp av balansetjenester og kraftkjøpsavtaler med produsenter, samt prissikring eller fysiske kraftleveranser til våre industri- og næringskunder. Sistnevnte produkter spenner fra standard kraftkontrakter til skreddersydde grønne kraftleveranser med opprinnelsesgarantier som gir våre kunder et bevis på at den kjøpte kraften er produsert i et bestemt kraftverk. For å håndtere risikoen med varierende fornybar kraftproduksjon, engasjerer vi oss også i å forvalte slike kraftverk på vegne av kunder. Origination-aktivitetene drives fra en rekke kontorer både i Norden, Europa, USA, Sør-Amerika, samt India.

Lær mer om våre krafthandlere

I vår trading-virksomhet benytter vi interne analyser for å oppnå fortjeneste i markeder for kraft, brensler og utslippskvoter, samt energirelaterte produkter som frakt og metaller. Statkraft opererer fra fire handelskontorer i Europa og USA og er aktiv på alle de store energibørsene globalt. Mens utgangspunktet er å identifisere handelsmuligheter i alle energimarkeder, fokuserer Statkraft på å forstå dynamikken i europeiske og amerikanske kraftmarkeder og å tjene penger på vår analytiske kompetanse gitt den økende betydningen av vær og den stadig større fornybarandel i produksjonsmiksen. Disse handelsaktivitetene er finansiert med risikokapital og basert på et klart definert rammeverk for risikostyring.

Viktige suksessfaktorer

Bitdaldammen i Norge
Foto: Lars Petter Pettersen

Bitdaldammen i Norge

Lang erfaring og bred kompetanse

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og et ledende selskap innen vannkraft. Vi er en global markedsaktør innen energihandel med bred kompetanse i kraftmarkedene.

Shutterstock

Toleranse og ryggrad til å tåle risiko

Statkraft har en unik posisjon som en statseid norsk og global aktør. Selskapets diversifiserte portefølje og virksomhet, kombinert med vår A-kredittvurdering, bidrar positivt til våre risikostyringsstrategier og evnen til å håndtere risiko i markedet.

For mer informasjon