Markedsaktiviteter

Statkraft er blant de største handelsaktørene i det europeiske energimarkedet og en viktig aktør internasjonalt. Vi handler energi og energirelaterte produkter i mer enn 20 land og er aktive på 13 energibørser.

Som Europas største produsent av fornybar kraft er vårt mål å være en ledende aktør i de globale energimarkedene. Energiverdenen står midt i en stor omstilling som vil redusere klimagassutslipp over hele verden. Statkrafts Trading & Origination-aktiviteter handler om å forstå denne dynamikken og dens effekt på prisingen av energi- og energirelaterte produkter, samt å utvikle nyttige og innovative løsninger for våre kommersielle og industrielle kunder som ønsker å kutte sine klimagassutslipp.

Pilarene i våre aktiviteter

Lær mer med Statkrafts Origination team

Origination handler om å knytte fornybar energi til markedet og forbrukerne. Dette gjøres ved hjelp av balansetjenester og kraftkjøpsavtaler med produsenter, samt prissikring eller fysiske kraftleveranser til våre industri- og næringskunder. Sistnevnte produkter spenner fra standard kraftkontrakter til skreddersydde grønne kraftleveranser med opprinnelsesgarantier som gir våre kunder et bevis på at den kjøpte kraften er produsert i et bestemt kraftverk. For å håndtere risikoen med varierende fornybar kraftproduksjon, engasjerer vi oss også i å forvalte slike kraftverk på vegne av kunder. Origination-aktivitetene drives fra en rekke kontorer både i Norden, Europa, USA, Sør-Amerika, samt India.

Lær mer om våre krafthandlere

I vår trading-virksomhet benytter vi interne analyser for å oppnå fortjeneste i markeder for kraft, brensler og utslippskvoter, samt energirelaterte produkter som frakt og metaller. Statkraft opererer fra fire handelskontorer i Europa og USA og er aktiv på alle de store energibørsene globalt. Mens utgangspunktet er å identifisere handelsmuligheter i alle energimarkeder, fokuserer Statkraft på å forstå dynamikken i europeiske og amerikanske kraftmarkeder og å tjene penger på vår analytiske kompetanse gitt den økende betydningen av vær og den stadig større fornybarandel i produksjonsmiksen. Disse handelsaktivitetene er finansiert med risikokapital og basert på et klart definert rammeverk for risikostyring.

Viktige suksessfaktorer

Bitdaldammen i Norge
Foto: Lars Petter Pettersen

Bitdaldammen i Norge

Lang erfaring og bred kompetanse

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og et ledende selskap innen vannkraft. Vi er en global markedsaktør innen energihandel med bred kompetanse i kraftmarkedene.

Shutterstock

Toleranse og ryggrad til å tåle risiko

Statkraft har en unik posisjon som en statseid norsk og global aktør. Selskapets diversifiserte portefølje og virksomhet, kombinert med vår A-kredittvurdering, bidrar positivt til våre risikostyringsstrategier og evnen til å håndtere risiko i markedet.

For mer informasjon