Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Turkey flag icon
Turkey
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Markedsaktiviteter

Statkraft er en av de største krafthandlerne i det europeiske energimarkedet og en viktig aktør internasjonalt. Vi handler energi og råvarer i mer enn 20 land og er aktive på 13 kraftbørser.

Pilarene i våre aktiviteter

Viktige suksessfaktorer

Bitdaldammen i Norge
Foto: Lars Petter Pettersen

Bitdaldammen i Norge

Lang erfaring og bred kompetanse

Statkraft er Europas største produsent av fornybar energi og et ledende selskap innen vannkraft. Vi er en global markedsaktør innen energihandel med bred kompetanse i kraftmarkedene.

Shutterstock

Toleranse og ryggrad til å tåle risiko

Statkraft har en unik posisjon som en statseid norsk og global aktør. Selskapets diversifiserte portefølje og virksomhet, kombinert med vår A-kredittvurdering, bidrar positivt til våre risikostyringsstrategier og evnen til å håndtere risiko i markedet.