Biokraft

Statkraft driver to anlegg som utnytter biomasse i Tyskland – i Emden og Landesbergen. Grønn energi oppstår ved å forbrenne gammelt trevirke i en kjele som lager damp til en dampturbin som produserer elektrisitet.

Et CO2-nøytralt og klimavennlig alternativ til fossilt brensel

CO2 lagret i treverket gjennom fotosyntesen frigjøres i forbrenningsprosessen. CO2 absorberes kun under vekst av planter, derfor er biomasse beskrevet som CO2-nøytral ved forbrenning, og utgjør et klimavennlig alternativ i forhold til bruk av fossilt brensel. Utslippene fra våre forbrenningsanlegg blir renset og gjennomgår streng kontroll.

Varmekraftverk opplyst om kvelden
Foto: Oliver Tjaden/Statkraft

Emden varmekraftverk fotografert om kvelden.

Fjernvarme i Emden

Anlegget i Emden produserer årlig grønn strøm til om lag 40 000 tyske husstander (140 GWh). I tillegg produserer anlegget opptil 70 GWh fjernvarme som leveres til Volkswagen-fabrikken i Emden gjennom en 2,5 kilometer lang rørledning.

Les mer om Emden varmekraftverk

Trær foran varmekraftverk
Foto: Oliver Tjaden/Statkraft

Landesbergen varmekraftverk

Strøm til 50 000 husstander i Landesbergen

Kraftverket i Landesbergen produserer årlig 150 GWh elektrisk strøm, nok til å forsyne om lag 50 000 husstander. Som i Emden blir gammelt trevirke ikke bare levert til anlegget gjennom veitransport, men også med skip. Til dette formålet er en nærliggende havn tatt i bruk av Statkraft.

Les mer om Landesbergen varmekraftverk

Nøkkeltall om biokraft

  • 2
    Antall varmekraftverk
  • 43 MW
    Installert effekt

Slik virker et varmekraftverk

Et forenklet diagram som viser varmekraftanlegget i Emden:

Illustrasjon av biomasseanlegg

Slik virker et biomasseanlegg: Et forenklet diagram som viser varmekraftanlegget i Emden.

Lær mer om varmekraftverkene våre

Statkraft har varmekraftverk i Tyskland. Du kan lære mer om varmekraftverkene våre ved å utforske kartet under.