Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Biokraft

Statkraft driver to anlegg som utnytter biomasse i Tyskland – i Emden og Landesbergen. Grønn energi oppstår ved å forbrenne gammelt trevirke i en kjele som lager damp til en dampturbin som produserer elektrisitet.

Et CO2-nøytralt og klimavennlig alternativ til fossilt brensel

CO2 lagret i treverket gjennom fotosyntesen frigjøres i forbrenningsprosessen. CO2 absorberes kun under vekst av planter, derfor er biomasse beskrevet som CO2-nøytral ved forbrenning, og utgjør et klimavennlig alternativ i forhold til bruk av fossilt brensel. Utslippene fra våre forbrenningsanlegg blir renset og gjennomgår streng kontroll.

Varmekraftverk opplyst om kvelden
Foto: Oliver Tjaden/Statkraft

Emden varmekraftverk fotografert om kvelden.

Fjernvarme i Emden

Anlegget i Emden produserer årlig grønn strøm til om lag 40 000 tyske husstander (140 GWh). I tillegg produserer anlegget opptil 70 GWh fjernvarme som leveres til Volkswagen-fabrikken i Emden gjennom en 2,5 kilometer lang rørledning.

Les mer om Emden varmekraftverk

Trær foran varmekraftverk
Foto: Oliver Tjaden/Statkraft

Landesbergen varmekraftverk

Strøm til 50 000 husstander i Landesbergen

Kraftverket i Landesbergen produserer årlig 150 GWh elektrisk strøm, nok til å forsyne om lag 50 000 husstander. Som i Emden blir gammelt trevirke ikke bare levert til anlegget gjennom veitransport, men også med skip. Til dette formålet er en nærliggende havn tatt i bruk av Statkraft.

Les mer om Landesbergen varmekraftverk

Nøkkeltall om biokraft

  • 2
    Antall varmekraftverk
  • 43 MW
    Installert effekt

Slik virker et varmekraftverk

Et forenklet diagram som viser varmekraftanlegget i Emden:

Illustrasjon av biomasseanlegg

Slik virker et biomasseanlegg: Et forenklet diagram som viser varmekraftanlegget i Emden.

Lær mer om varmekraftverkene våre

Statkraft har varmekraftverk i Tyskland. Du kan lære mer om varmekraftverkene våre ved å utforske kartet under.