Vår virksomhet

Statkraft utvikler og drifter anlegg for fornybar kraft, kjøper og selger kraft og investerer 100 prosent av vår videre vekst i fornybar energi. Statkraft har over 100 års erfaring med produksjon av det verden trenger mest av alt i dag – fornybar energi. Vi skal fortsette å gå foran og gi kraft til fremtidens muligheter.

Kraftproduksjon

Vi er Europas største leverandør av fornybar energi. Vi utvikler, bygger og drifter anlegg for vann-, vind-, sol- og gasskraft, samt biomasse. Vi ekspanderer globalt for å øke fornybarproduksjonen fra vann, vind og sol.

Fornybare løsninger

Gjennom våre markedsaktiviteter og fjernvarmetjenester skaper vi verdi for kundene våre og samfunnene der vi er tilstede. Samtidig er nyskaping en sentral del av virksomheten vår og vi jobber kontinuerlig med å finne nye måter å ta i bruk fornybar energi.

Historien om Statkraft: "Egentlig har det alltid handla om framtida"

Mann som smiler
"Vi tror at en verden basert på fornybar energi er mulig, ikke bare fordi det er riktig, men fordi det er lønnsomt. "
Christian Rynning-Tønnesen
Konsernsjef
Tankekart med post-it lapper i forskjellige farger
Foto: Robert S. Eik

Morgendagens energiløsninger

Vi går foran i det grønne skiftet ved å drive frem teknologiutvikling, frembringe nye markedsløsninger og finne nye måter vi kan utnytte fornybar kraft.

Les mer