Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vår virksomhet

Statkraft utvikler og drifter anlegg for fornybar kraft, kjøper og selger kraft og investerer 100 prosent av vår videre vekst i fornybar energi. Statkraft har over 100 års erfaring med produksjon av det verden trenger mest av alt i dag – fornybar energi. Vi skal fortsette å gå foran og gi kraft til fremtidens muligheter.

Kraftproduksjon

Vi er Europas største leverandør av fornybar energi. Vi utvikler, bygger og drifter anlegg for vann-, vind-, sol- og gasskraft, samt biomasse. Vi ekspanderer globalt for å øke fornybarproduksjonen fra vann, vind og sol.

Fornybare løsninger

Gjennom våre markedsaktiviteter og fjernvarmetjenester skaper vi verdi for kundene våre og samfunnene der vi er tilstede. Samtidig er nyskaping en sentral del av virksomheten vår og vi jobber kontinuerlig med å finne nye måter å ta i bruk fornybar energi.

Historien om Statkraft: "Egentlig har det alltid handla om framtida"

Tankekart med post-it lapper i forskjellige farger
Foto: Robert S. Eik

Morgendagens energiløsninger

Vi går foran i det grønne skiftet ved å drive frem teknologiutvikling, frembringe nye markedsløsninger og finne nye måter vi kan utnytte fornybar kraft.

Les mer