Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Hvorfor Statkraft?

Vi som jobber i Statkraft forenes av et felles mål: et brennende ønske om å bidra til en fornybar fremtid. For å lede overgangen fra fossil til ren energi, trenger vi folk som kan tenke nytt og vil gjøre en forskjell. Sammen kan vi klare det. Vi har ikke råd til å la være.

To Statkraft ansatte som jobber på Ringedalen kraftverk
Foto: Lars Petter Pettersen

Ubegrenset læring

Menneskene som jobber hos oss er vår viktigste ressurs for å nå målet om en verden basert på fornybar energi. Derfor er vi opptatt av å tilrettelegge for faglig og personlig utvikling.  

Les mer om utviklingsmulighetene din

Kart

Globale karrieremuligheter

Drømmer du om et år utstasjonert i et fremmed land, eller en karriere i annet land? Statkraft tilbyr utfordrende muligheter over hele verden.  

Les mer om de internasjonale mulighetene våre

Smilende ansatt på et kraftverk
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

Gode betingelser og velferdsordninger

Alle som jobber i Statkraft spiller en viktig rolle i samfunnsoppdraget vårt om en utslippsfri fremtid. Vi verdsetter alle disse bidragene og tilbyr derfor konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger:  

  • Markedsbasert og konkurransedyktig lønn på bakgrunn av en helhetlig vurdering av konsernets og enhetens resultater, eget stillingsnivå og ansvarsområde, og bidrag til verdiskapning.
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger.
  • Muligheten til å tilpasse arbeidssituasjonen din til privatlivet ditt gjennom fleksibel arbeidstid og hjemmekontorløsninger.
  • Aktive bedriftsidrettslag og spennende treningstilbud på noen av arbeidsstedene våre.
  • Helse- og miljøbevisste kantiner med sunn og god mat.

Mann og dame
Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

En inkluderende arbeidsplass

For å nå ambisjonen vår om en fornybar fremtid er vi avhengige av et mangfold av mennesker som tar med seg sine ideer og sterke sider inn i Statkraft-laget. Vi har en variert arbeidsstyrke bestående av et mangfold av kjønn, aldre og kulturelle bakgrunner der alle har like muligheter til å lykkes.

Les mer om hvordan vi jobber med mangfold og inkludering

Hjelmer
Foto: Christian Houge

Et trygt arbeidsmiljø

Vår aller viktigste oppgave som arbeidsgiver er å sikre at alle som jobber for og med oss drar like hele og friske hjem som da de kom på jobb. Helse og sikkerhet er langt mer enn en prioritet for oss som jobber i Statkraft. Det er en verdi vi virkeliggjør hver eneste dag.  

Les mer om hvordan vi jobber med sikkerhet

Tankekart med post-it lapper
Foto: Robert S. Eik

Rom for å tenke nytt

Fornybar energi er selve løsningen på energiutfordringene verden står overfor. Vi vet at våre ansatte er vår viktigste kilde til de ideene som skal ta oss ett skritt nærmere en fornybar fremtid. Ideer vi vil være med på å realisere.

Les mer om innovasjonstilnærmingen vår

Lotte Løland Nordal
"Det finnes vel ingen bedre måte å bidra til å løse verdens klimautfordringer enn å jobbe for Europas største produsent av fornybar energi?"
Lotte Løland Nordal
Seniorrådgiver Konsernstrategi