Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vår tilnærming til bærekraft

Vår virksomhet skal jobbe på en bærekraftig og ansvarlig måte, og FNs bærekraftsmål gir føringer for vårt arbeid. Vi veiledes av internasjonale rammeverk og god praksis, og dialog og samarbeid med våre interessenter er en viktig del av vår arbeidsmåte.

Person som peker
Foto: Alexander Hagstadius

Styring og ledelse

Vår tilnærming til bærekraft er i stadig utvikling, i takt med utviklingen både i vår forretningsstrategi og på feltet internasjonalt. Statkrafts styringssystemer omfatter retningslinjer og krav som guider oss i vårt daglige arbeid.

Les mer

Personer som jobber på anleggsområde
Foto: Eduard Pagria

Ansvarlig leverandørkjede

Statkraft ønsker å sikre en ansvarlig forretningspraksis ved å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Våre leverregler for leverandører beskriver hvilke krav vi stiller til våre forretningspartnere, gjennom kontraktsbestemmelser følger vi opp kravene.

Les mer

Sol skinner gjennom blader
Foto: Patrick Hendry på Unsplash

Våre forpliktelser

Vi har utarbeidet en rekke krav og prinsipper for å sikre at vår tilnærming til bærekraft blir omsatt i konkrete handlinger.

Les mer

Relatert innhold