Vår tilnærming til bærekraft

Vår virksomhet skal jobbe på en bærekraftig og ansvarlig måte, og FNs bærekraftsmål gir føringer for vårt arbeid. Vi veiledes av internasjonale rammeverk og god praksis, og dialog og samarbeid med våre interessenter er en viktig del av vår arbeidsmåte.

Person som peker
Foto: Alexander Hagstadius

Styring og ledelse

Vår tilnærming til bærekraft er i stadig utvikling, i takt med utviklingen både i vår forretningsstrategi og på feltet internasjonalt. Statkrafts styringssystemer omfatter retningslinjer og krav som guider oss i vårt daglige arbeid.

Les mer

Personer som jobber på anleggsområde
Foto: Eduard Pagria

Ansvarlig leverandørkjede

Statkraft ønsker å sikre en ansvarlig forretningspraksis ved å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø. Våre leverregler for leverandører beskriver hvilke krav vi stiller til våre forretningspartnere, gjennom kontraktsbestemmelser følger vi opp kravene.

Les mer


Sol skinner gjennom blader
Foto: Patrick Hendry på Unsplash

Våre forpliktelser

Vi har utarbeidet en rekke krav og prinsipper for å sikre at vår tilnærming til bærekraft blir omsatt i konkrete handlinger.

Les mer


Relatert innhold