Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Vår tilnærming til bærekraft

Vår virksomhet skal jobbe på en bærekraftig og ansvarlig måte, og FNs bærekraftsmål gir føringer for vårt arbeid. Vi veiledes av internasjonale rammeverk og god praksis, og dialog og samarbeid med våre interessenter er en viktig del av vår arbeidsmåte.

Vindturbiner og sauer
Baille vindpark

Statkrafts bærekraftstrategi (ENG)

Statkraft har som mål å være et av verdens ledende fornybarselskaper innen 2025. Statkraft har gjennom sin virksomhet som mål å skape verdier for samfunnet, miljøet og selskapet. 

Statkrafts bærekraftstrategi (ENG)

Vår tilnærming til: