Vanndemning med fjell i bakgrunnen

LAV­UTSLIPPS­SCENARIO

2022

Slik ser energiverden ut i 2050

Vi står midt i en energikrise, hva skjer da med det grønne skiftet? 

Et teknologioptimistisk, men realistisk scenario for den globale energiomstillingen fra i dag til 2050. 

"Fornybar energi vil dekke 80 prosent av verdens totale kraft­produksjon i 2050. Solkraft vil være verdens største energikilde, og produsere mer enn 21 000 TWh."

SE FRAMOVER

Klikk deg gjennom tidslinjen for en energireise hele veien til 2050
 • 2022

  Klodens temperatur har økt med 1,1°C fra førindustrielt nivå, og verden opplever allerede effektene av global oppvarming.

 • 2022

  3/4 av klimagassutslippene kommer fra produksjon og bruk av fossil energi.

 • 2022

  Energikrisen setter behovet for mer fornybar energi høyere på agendaen. I 2022 blir det investert mer i fornybar energi i verden enn noen gang tidligere.

 • 2025

  Kostnadene for batterier fortsetter å falle. Elektriske biler blir billigere, og utkonkurrerer diesel- og bensinbiler stadig flere steder.

 • 2025

  Teknologien i solcellepaneler blir stadig bedre, og bruken vokser raskt. Flere og flere steder blir det vanlig med paneler på bygninger, på vann og i kombinasjon med landbruk.

 • 2026

  De største vindturbinene som bygges i dag kommer i drift utenfor Kina. Hver turbin vil ha en kapasitet på 16 MW. Det vil si at etter én time i full drift har hver turbin dekt det årlige strømforbruk til en norsk gjennomsnittshusholdning.

 • 2030

  Statkrafts samlede kraftproduksjon fra vann, vind og sol kan nå ha økt med opptil 50 %, til 100 TWh. Det tilsvarer nesten tre ganger så mye strøm som Danmark bruker på et år.

 • 2030

  EU har nå en fornybarandel på rundt 2/3 i kraftsektoren, og trenger ikke å importere noe russisk gass.

 • 2035

  Solen går forbi vind og er nå verdens største kraftkilde.

 • 2040

  Kostnadene for grønt hydrogen har falt, og bruken skyter fart. I sektorer som ikke kan elektrifiseres direkte, som tungtransport, skipsfart og kraftkrevende industri, bidrar dette til store utslippskutt.

 • 2045

  Elbiler dominerer bilparken. Dette reduserer verdens oljeforbruk med rundt 20 millioner fat olje hver eneste dag.

 • 2050

  Verdens kraftforbruk har mer enn doblet seg, og over 80 % av kraften er fornybar. Størst er solkraften, deretter vind på land og havvind. Vannkraften er fjerde størst.

 • 2050

  Forbruket av fossil energi har gått kraftig ned. I kraftmiksen har kull sunket med 75 %, og gass med 23 %.

 • 2050

  Energirelaterte klimagassutslipp er redusert med over 60 %. Dette er nok til å begrense jordens oppvarming til 2 grader. Skal vi klare å nå 1,5-gradersmålet, må et stort taktskifte i den globale klimapolitikken ha funnet sted.

ARTIKKEL


Energitrendene som kan løse både klima- og energikrisen


Bli med til 2050

 

"Løsningen på energikrisen og klimakrisen er den samme: Mer fornybar energi og mer effektiv bruk av energi."