Jente står på en ferge og ser utover fjorden

Lavutslippsscenario 2023

Scenarier for den norske energiomstillingen mot 2050 

Krevende valg og nye muligheter – hvordan ser energiomstillingen ut i Norge?

Økt geopolitisk uro, energikrise og inflasjon preger tiden vi lever i. Hvordan påvirker det energimarkedene, det grønne skiftet og vår evne til å nå klimamålene? For første gang publiserer Statkraft en analyse av det norske energisystemet i lys av klimamålene, med tre ulike scenarier. Analysen gir unik innsikt i de ulike fornybarteknologiene, utviklingen i kraftmarkedet og hvordan klimamål og industrivekst påvirker energimiksen. 

Den norske Lavutslippsrapporten utgis som et tillegg til den faste rapporten som ser på energiomstillingen globalt. Utforsk begge her: 

 

To mennesker står på en demning med fjell i bakgrunnen

 

Kun ett av tre scenarier viser at Norge kan nå klimamålene for 2030

Dagens virkemidler bidrar til store utslippskutt, men vi trenger flere og raskere tiltak hvis vi skal komme i mål. I denne artikkelen oppsummerer sjefsanalytiker Mari Grooss Viddal hovedfunnene i den norske rapporten. 

 

Hvordan lages Statkrafts Lavutslippsscenario? 

Hør Torjus Folsland Bolkesjø, leder for global energimarkedsanalyse i Statkraft, forklare. 

 

Se opptaket fra lanseringen av rapporten 

Det norske Lavutslippsscenariet ble lansert under et arrangement på Rebel i Oslo 15. november, der Statkrafts analytikere presenterte hovedfunnene i rapporten.