Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Nore Redesign

Norge / Andre aktiviteter / Prosjekt

På Nore i Nore og Uvdal kommune vurderer Statkraft et nytt vannkraftprosjekt som erstatter dagens Nore I og II kraftverk. Her finner du informasjon om prosjektet og kontaktinformasjon.

Om prosjektet:

Nore I og Nore II kraftverk ble satt i drift i 1928 og 1946, noe som gjør Nore I til et av verdens eldste vannkraftverk som fortsatt er i drift. De har begge en sentral og viktig rolle for kraftsituasjonen på Østlandet, og har et moderniseringsbehov som må gjennomføres for å sikre fremtidig, varig drift. Når vi vurderer moderniseringer ønsker vi å få mer energi og effekt ut av de vannkraftanleggene vi allerede har, slik at de på beste måte kan imøtekomme det økende kraftbehovet i Norge. Vi kaller dette redesign. 
 
I prosjektet Nore Redesign vurderer vi å bygge nye kraftverk, som kan bidra til en mer effektiv utnyttelse av vannressursen. Det skal ikke tas inn noe nytt vann, eller øke reguleringen som er i dag. Nye kraftverk kan bidra til å dekke det økende behovet for effekt i samfunnet, uten nye naturinngrep av vesentlig betydning. Parallelt med redesignprosjektet gjøres det reinvesteringsvurderinger for eksisterende stasjoner, og i dette tilfelle bevares Nore I og II kraftverk. Målsetningen vår er at vi ila. vinteren 2025 gjør en beslutning på om kraftverkene på Nore skal erstattes med nye (redesign), eller om det investeres i eksisterende stasjoner slik at de kan driftes videre som i dag. 
Prosjektet Nore Redesign i en tidlig fase. Det vurderes to ulike konsept, og felles for disse er at dagens kraftstasjoner flyttes inn i fjell og at det bygges nye tunnelsystemer. Konseptene skal konsekvensutredes i løpet av 2024.  
 
Denne siden vil oppdateres fortløpende med mer informasjon om prosjektet.  

Nore vannkraftverk
Nore vannkraftverk


 

Nøkkeltall

  • 50 - 220 MW
    Netto (ny) effekt
  • 3-4 år
    Byggetid
  • 2032
    Tidligst mulig ferdigstillelse

Prosjektoppdateringer

7 mai, 2024 16:00
Folkemøte på Rødberg Hotell i mai

Statkraft inviterer vi til folkemøte tirsdag 7. mai.

Her ønsker vi å fortelle mer om Statkrafts planer for Nore, og gi muligheten for fremmøtte til å gi innspill til prosessen fremover.  

Folkemøtet finner sted på Rødberg Hotell, Rudisvingen 10, 3630 Rødberg, fra 18.00-19.00. 

Velkommen!

Pressekontakt

Man som smiler
Knut Fjerdingstad
Pressekontakt