Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Industry development: Ny grønn industri

Industry development, som er en del av Statkraft, presenterer områder for store bedrifter med behov for et grønnere fotavtrykk.

Industry development fungerer som en tilrettelegger for grønne industriområder i Norge, med fokus på å redusere investorers finansielle, utviklingsmessige og operasjonelle risiko. Ved å tilby spadeklare prosjekter akselererer Statkraft tiden til markedet og er stolt av sin kompetanse som Europas fremste generator for fornybar energi.

Vi ønsker å redusere investorrisikoen ved å tilby stabile og pålitelige grønne industriområder og prosjekter. 

Vi vil legge til rette for ny industriutvikling ved å vedlikeholde og utvikle anleggsporteføljen gjennom sykluser med lange ledetider. Samarbeid på tvers av energisystemet, internt i Statkraft og med sentrale eksterne interessenter, er nøkkelen for å lykkes med industriell elektrifisering. Vår kompetanse innen steds- og nettutvikling er nøkkelen til å lykkes med industrielle utviklingsaktiviteter, for eksempel hydrogen-, vind- og solparker, fjernvarme og batteriproduksjon.

Norge har de laveste engrosprisene for elektrisitet og energiavgifter i Europa. Vårt pålitelige høyspentnett eliminerer behovet for reservegeneratorer, noe som reduserer driftskostnadene betydelig. Videre er omtrent 97% av Norges elektriske produksjon fornybar, noe som reduserer det globale utslippsavtrykket for investorer.

Vi prosjekterer alle større infrastrukturer, det vil si tilgang til redundant høyspentnett, redundant mørk fiberaksess, vei, vann og avløp. Investorer nyter også godt av et av de tryggeste og mest stabile samfunnene i Europa, med svært begrenset økonomisk og politisk risiko.

Vi har samarbeidet tett med kraftintensiv industri i mer enn 125 år. Vår tilretteleggerrolle er en naturlig videreføring av vår rolle som Europas største fornybarleverandør. Investorer vil dra nytte av vår rike arv, langsiktige stabilitet og enestående ekspertise som Europas kraftsenter for fornybar energi. I tillegg tilbyr Statkraft alle typer kraftkontrakter på kort eller lang sikt, PPA-er og markedsadgangstjenester, i det som regnes som verdens mest velfungerende kraftmarked.

Verdiforslag

Industry development bringer store industriprosjekter til Norge ved å forberede bruksklare tomter, noe som reduserer risikoen for investorer. Vår lange historie og kunnskap om det globale energimarkedet gjør oss til en pålitelig og dyktig partner. Slik kan vi hjelpe:

Kutt kostnader og reduser karbonavtrykket

Norge har Europas laveste strømpriser og energiavgifter. Vårt pålitelige strømnett gjør det mulig for grønne næringer å operere uten reservegeneratorer, noe som reduserer kostnadene betydelig. I tillegg er nesten all norsk strøm fornybar, som bidrar til å redusere dine globale utslipp.

Sikre langsiktig investering

Vi sørger for at all nødvendig infrastruktur er på plass for anleggene våre, inkludert tilgang til et robust strømnett, internettforbindelse, veier, vann og kloakk. Norge er et av de tryggeste og mest stabile landene i Europa, med minimal økonomisk og politisk risiko.

Reduser tiden til markedet

Våre prosjekter går allerede gjennom regulerings- og søknadsprosesser, noe som betyr en sikker og konkurransedyktig tid til markedet for investorer.

Våre siter

Pålitelig kraft i verdensklasse

I over 120 år har Norge forsynt industrien med fornybar energi. Strømforsyningen vår er nesten 100 % fornybar, med vannkraft som ryggrad. Vi har økt strømkapasiteten med sterke insentiver for nye fornybare kilder.

Norges rike ressurser og integrerte nordiske kraftmarked gjør at vi har de laveste prisene i Europa. Vi har et betydelig kraftoverskudd, som fører til de laveste regionprisene, som gjør Norge til en ledende produsent av engroshandel med kraft i Europa.

Vårt høyspentnett er et av verdens mest pålitelige. World Economic Forums Energy Architecture Performance Index rangerer Norge som nummer to globalt, takket være vår enorme fornybare kraft, nettsikkerhet og velutviklede sammenkoblinger.

Strøm i Norge er svært kostnadseffektivt. Bransjen har Europas gunstigste elavgifter. Store forbrukere med jevn energibruk kan få opptil 90% rabatt på nettleie.

Kompetanse og gode betingelser

Norge har et stabilt politisk miljø og rangerer høyt på "ease of business" og lav korrupsjon. Regelverket er gjennomsiktig og innbydende for utenlandske investorer.

Norges ledende næringer innen olje, gass, energi, maritim sektor og sjømat sikrer en dyktig og motivert arbeidsstyrke. Industrisektorer samarbeider, støttet av over 40 statsfinansierte forsknings- og utviklingsklynger.

Miljøgevinsten ligger i at Norge har rikelig med vann- og vindkraft, noe som reduserer CO2-utslippene betydelig sammenlignet med kullbaserte kraftsystemer. Norges klima gir naturlig kjøling, noe som reduserer strømforbruket ytterligere.

Norge er fritt for ekstreme naturhendelser som orkaner, vulkanutbrudd eller tornadoer, noe som bidrar til høy livskvalitet. Det rangeres konsekvent som et av de lykkeligste landene i verden, med tanke på inntekt, helse og følelsesmessig velvære.

Energiløsninger og tilkobling

Vi har et sterkt og varig samarbeid med den kraftkrevende industrien i Norge, som er hovedleverandør til mange av de største energiforbrukerne i landet, og leverer om lag 12 TWh kraft hvert år gjennom langsiktige kontrakter.

  • Langsiktige kontrakter: Vi skreddersyr energiløsninger til kundenes spesifikke behov og sikringsstrategier, og sikrer muligheten til å levere store mengder kraft i hele Norge.
  • Markedsadgang og energitjenester: Statkraft, et ledende krafthandelsselskap i Europa, tilbyr et bredt spekter av produkter og tjenester i det nordiske kraftmarkedet. Nord Pool er anerkjent som en ledende leverandør av fysiske kraftforsyningsmarkeder i Europa, og Statkraft legger til rette for enkel tilgang til ulike typer fysisk krafthandel. NasdaqOMX forvalter det nordiske finansmarkedet, og Statkraft gir enkel tilgang til alle sine produkter med avanserte sikringsalternativer opptil ti år frem i tid. I tillegg har Statkraft et bredt utvalg av ikke-standardiserte produkter for å tilpasse risiko og sikringsstrategier for kundene.
  • Norge tilbyr eksepsjonelle tilkoblingsmuligheter: Norge har eksepsjonell tilkobling, med et datasenter i Sørøst-Norge som kan nå nesten 300 millioner europeere på bare 20 millisekunder. Konkurransedyktige redundanspakker er tilgjengelige fra flere ledende internasjonale transportører. Våre anlegg kan tilby flere mørke fiberløsninger, koble til store europeiske byer som London, Amsterdam, Frankfurt og Stockholm, noe som sikrer robuste tilkoblingsmuligheter for bedrifter.

Kontakt vårt Industry Development Team

Vi jobber med å identifisere og utvikle grobunner for etablering av kraftintensiv industri i Norge. Ta gjerne kontakt med et teammedlem for mer informasjon.