Land

Global flag icon
Global
Albania flag icon
Albania
Brazil flag icon
Brazil
Chile flag icon
Chile
Croatia flag icon
Croatia
Finland flag icon
Finland
France flag icon
France
Germany flag icon
Germany
India flag icon
India
Ireland flag icon
Ireland
Italy flag icon
Italy
Netherlands flag icon
Netherlands
Norway flag icon
Norway
Peru flag icon
Peru
Poland flag icon
Poland
Portugal flag icon
Portugal
Spain flag icon
Spain
Sweden flag icon
Sweden
Türkiye flag icon
Türkiye
United Kingdom flag icon
United Kingdom
United States flag icon
United States

Eiriksdal vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Eiriksdal kraftverk ligger i Høyanger kommune i Vestland fylke.

  • 2013
    Første driftsår
  • 81 MW
    Installert effekt
  • 336,9 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket erstattet kraftverkene Høyanger K2 og K3.

Eiriksdal kraftverk har reguleringsmagasin i Høyangerfjellet, og inntaksmagasinet er Høgsvatn, som ligger 694 meter over havet.

 

Eiriksdal vannkraftverk
Eiriksdal vannkraftverk. (Foto: Erling Nystad)

 

Kraftverket utnytter en fallhøyde på 568 meter og er utstyrt med to forskjellige turbintyper – en Pelton-turbin på 30 MW og en Francis-turbin på 50 MW.

Et moderne portaloverbygg i betong danner inngangsportalen til kraftverket, som ligger inne i fjellet. Adkomsttunnelen er 600 meter lang.

 

Maskinrommet
Eiriksdal vannkraftverk. (Foto: Norman Kjærvik)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge