Eiriksdal vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Eiriksdal kraftverk ligger i Høyanger kommune i Vestland fylke.

  • 2013
    Første driftsår
  • 81 MW
    Installert effekt
  • 336,9 GWh
    Årlig produksjon

Kraftverket erstattet kraftverkene Høyanger K2 og K3.

Eiriksdal kraftverk har reguleringsmagasin i Høyangerfjellet, og inntaksmagasinet er Høgsvatn, som ligger 694 meter over havet.

 

Eiriksdal vannkraftverk
Eiriksdal vannkraftverk. (Foto: Erling Nystad)

 

Kraftverket utnytter en fallhøyde på 568 meter og er utstyrt med to forskjellige turbintyper – en Pelton-turbin på 30 MW og en Francis-turbin på 50 MW.

Et moderne portaloverbygg i betong danner inngangsportalen til kraftverket, som ligger inne i fjellet. Adkomsttunnelen er 600 meter lang.

 

Maskinrommet
Eiriksdal vannkraftverk. (Foto: Norman Kjærvik)

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %

Utforsk virksomheten vår i Norge