Hegsetfoss vannkraftverk

Norge / Vannkraft / Kraftverk

Hegsetfoss kraftverk ligger i Neavassdraget i Selbu kommune i Trøndelag fylke.

 • 1963
  Første driftsår
 • 37 MW
  Installert effekt
 • 13,3 GWh
  Årlig produksjon

Kraftverket utnytter vannet i Bjørgamagasinet. Vannreservoaret er skapt ved bygging av Hegsetdammen, en 30 meter høy hvelvdam i betong. Fallhøyde er 71 meter.

Også vann via bekkeinntak fra elvene Rotla og Krossåa blir utnyttet i kraftverket. Anlegget driftes i hovedsak i dag som et flomkraftverk, da utbyggingen av Nedre Nea i 1989 i stor grad endret den opprinnelige driften ved Hegsetfoss kraftverk.

Kraftverket har en Francis-turbin.

 

Selskap Eierandel
Statkraft 100 %
 • Hegsetfoss kraftverk
  Hegsetfoss
  Mikal Sveen

  Hegsetfoss kraftverk

 • Hegsethfoss kraftverk sett ovenfra.
  Hegsetfoss
  Mikal Sveen

  Hegsethfoss kraftverk sett ovenfra.

 • Hegsetfoss kraftverk sett ovenfra.
  Hegsetfoss
  Mikal Sveen

  Hegsetfoss kraftverk sett ovenfra.

Utforsk virksomheten vår i Norge